‘Spaanders’: de gemeentebegroting op orde

Foto:

‘Spaanders’ is een column waarin Dongenaar Henk Spaan zijn visie geeft op actuele Dongense zaken, de lokale politieke processen en al wat verder afkomt op de bewoners van de gemeente Dongen. Prikkelend en altijd op zoek naar het hoe en waarom van zaken. Henk Spaan (67) heeft 40 jaar overheidservaring, waarvan gedurende meer dan 27 jaar als gemeentesecretaris. Op dit moment houdt hij zich vooral bezig met managementadvisering en coaching.

De gemeentebegroting op orde.

Het lijkt haast tovenarij. Vorig jaar nog een basistekort van € 2.212.000,– dat met kunst en vliegwerk omgezet kon worden in een fictief positief saldo van € 3.000,–. Er vonden bezuinigingen plaats tot een bedrag van bijna € 2.000.000,– en de OZB moest verhoogd worden met in totaal 8%. Daarnaast werd er voor de jaren 2016 tot en met 2018 een tamelijk zwart scenario geschetst. Het is dan ook verbazingwekkend dat het college er, samen met de ambtelijke organisatie, in geslaagd is voor 2016 te komen met een sluitende begroting met een post van € 80.000,– voor onvoorziene uitgaven. Daarbij is het ook nog eens zo dat de OZB slechts stijgt met 2%, zijnde het in de pas lopen met de ontwikkeling van het prijspeil.

Dat mag dan tovenarij lijken, maar ik kan niet anders dan een groot compliment geven aan het college en de ambtelijke organisatie. Heel eerlijk: ik had het niet verwacht. Ik heb de cijfers nog niet bestudeerd, maar het beeld dat er wordt gegeven, moet ons als inwoners toch ook tevreden stellen.

Uiteraard kun je, mede afhankelijk van je politieke en/of maatschappelijke visies en voorkeuren aanmerkingen maken op bepaalde zaken in de begroting. Het is niet meer dan logisch in een complexe samenleving als de onze, dat mensen met elkaar van mening verschillen over beleid en over aan te pakken onderwerpen. Duidelijk is wel dat het college, met het collegeakkoord in de hand, nadrukkelijk getracht heeft verantwoorde keuzes te maken. Dat wordt ook onderbouwd.

De volgende stap is nu de behandeling in commissies en raad. Het is niet te verwachten dat er nog heel veel in de cijfers of de voorgestelde plannen zal veranderen. Ik kan me niet voorstellen dat er over de cijfers en de plannen niet al informeel overleg geweest is met de diverse fracties die samen de coalitie vormen. Zo gaat dat nou eenmaal. Ik denk dan ook dat het college uiteindelijk weinig vuurwerk zal hoeven te verwachten.

Wat het college ook zelf onderkent, is dat deze begroting wel een aantal risico’s in zich bergt. Dat is op zich ook niet erg, als je de risico’s maar kent en in staat bent er adequaat op te reageren. Het lijkt erop dat dit ook gaat gebeuren. Zo wil men met name meer aandacht besteden aan goed en gestructureerd risicomanagement.

Ondanks het toch wel positieve beeld dat er geschetst wordt voor het begrotingsjaar 2016, moeten we ons wel heel goed blijven realiseren wat de afgelopen jaren de prijs geweest is, die betaald moest worden om dit resultaat uiteindelijk te bereiken. Iedereen kan voorbeelden noemen van zaken die wegbezuinigd zijn en die links en rechts, zeker op sociaal-cultureel terrein, gaten geslagen hebben. Dat is nog steeds zuur. Wat ik jammer vind is dat daar niet over gesproken wordt. Het was goed geweest als het optisch glansrijke verhaal dat nu verteld wordt, geconfronteerd was met alles wat er aan gaten is geslagen op allerlei terreinen.

Ik zeg niet zonder meer dat dit niet had moeten gebeuren of dat er nu zaken teruggedraaid dienen te worden. Dat kan ook niet meer, maar het blijft wel zuur voor allen die ermee te maken hebben gehad.

Tegen die achtergrond wordt de behandeling in de gemeenteraad wel interessant. De raad moet niet structureel gaan terugblikken, maar respect tonen richting het recente verleden en richting de negatieve effecten van bezuinigingen waar burgers mee te maken hebben gehad, vind ik wel op zijn plaats.

Ik ga er vanuit dat de begroting ongeschonden door de gemeenteraad zal komen. Dan is het vervolgens aan het college om alle plannen uit te voeren. Ik wens ze daar veel succes bij. In elk geval is het positief dat er nu weer vooruit geblikt kan worden en er hopelijk in de komende jaren nog meer ruimte ontstaat voor verdere groei en ontwikkeling.

Reacties