Speak up….

Foto:

In een steeds mobieler wordend Europa verdwijnen oude taalgrenzen en wordt de beheersing van talen steeds belangrijker. Hoe sneller je daarmee begint, hoe beter het is. Ook op het Cambreur College is er vanzelfsprekend veel aandacht voor de diverse talen.

Scholen worden van alle kanten gestimuleerd om hun leerlingen te motiveren om vreemde talen te leren. Dat begint met lessen Engels op de basisschool en natuurlijk komt daar in het voortgezet onderwijs nog Frans, Duits en soms nog Spaans bij. Ook het aantal scholen dat Twee Talig Onderwijs aanbiedt neemt langzaam toe. Bij deze onderwijsvorm op zowel VWO als op HAVO niveau worden leerlingen als het ware ondergedompeld in de Engelse taal door hen een aantal vakken, zoals bv aardrijkskunde en biologie, meteen vanaf klas 1 van het voortgezet onderwijs in het Engels aan te bieden. Zo ben je een groot gedeelte van de week bezig met de vreemde taal en ook hier geldt natuurlijk: al doende leert men… en nog snel ook!

talen2

Afgelopen vrijdag, 25 september, bezochten een tiental TTO leerlingen van het Cambreur College in Dongen in het kader van de Europese Dag van de Talen een aantal scholen in de regio. De groepsleerkracht mocht even pauze nemen en onze leerlingen namen de klas over om een actieve Engelse les te geven. Een klein gesprekje voeren, woorden spellen, een werkwoorden gym en een woordbingo stonden op het lesprogramma. Onze Cambreur leerlingen spraken tijdens hun les natuurlijk alleen maar Engels en veel groep 8 leerlingen waren verbaasd over het feit dat ze toch precies begrepen wat er van hen verwacht werd tijdens de les. Zijn deze groep 8 leerlingen de toekomstige eerste klassers van het Cambreur College? Wellicht onze toekomstige TTO leerlingen? Prima, want zij hebben met deze lesjes ontdekt dat ze zich al heel goed in een vreemde taal kunnen redden.

Reacties