CDA enthousiast over oprichting seniorenraad

Foto:

Het CDA is erg enthousiast over de oprichting van een seniorenraad. De Katholieke Bond van Ouderen, Stichting Welzijn Ouderen Dongen en Stichting Open Bejaardenwerk ’s Gravenmoer hebben onlangs hun krachten gebundeld en zo’n raad opgericht.Met deze bundeling van krachten hopen zij een krachtig platform te hebben om de belangen van alle ouderen in Dongen nog beter te hartigen.

CDA-raadslid Rob Huijben wilde donderdag tijdens de raadsvergadering weten of het College ook al op de hoogte was van dit initiatief en of ze de gemeenteraad wilde informeren over de werkwijze en het doel van de raad en de mogelijkheden tot financiële ondersteuning. Wethouder Piet Panis was inderdaad op de hoogte van deze ontwikkeling. ‘Vanaf mei hebben de drie partijen al diverse gesprekken gevoerd. Daarbij is ook een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente aan de orde geweest. Begin juli hebben de drie partners besloten tot definitieve oprichting van de seniorenraad. Wij hebben daar kennis van genomen. Niet meer dan dat, want het is verder een eigenstandige organisatie, waar wij als gemeente geen bemoeienis mee hebben. Er is bij ons geen verzoek om financiële steun binnengekomen’, aldus de wethouder.

door: Bernadette Klerx

Reacties