Laten we de kunstnier klein maken.

Foto:

Ruim 75.000 vrijwilligers gaan van 20 tot en met 26 september in heel Nederland van deur tot deur tijdens de collecteweek van de Nierstichting. Ook in Dongen gaan veel enthousiaste collectanten op pad. Met de opbrengst van de collecte zet de Nierstichting alles op alles om de draagbare kunstnier te realiseren. Dat is hard nodig, want dialyseren trekt een zware wissel op het leven van nierpatiënten.

Veel mensen met een nierziekte zijn afhankelijk van dialyse om in leven te blijven. Een immens zware opgave, die veel tijd en energie kost. Nierpatiënten die dialyseren zitten gemiddeld drie keer per week, vier uur lang vast aan een dialyseapparaat. In die tijd kunnen zij niet werken, niet naar school en niet afspreken met vrienden. De draagbare kunstnier geeft vrijheid en energie terug aan nierpatiënten en maakt hun wereld weer groter.

Kunstnier klein – wereld groter
De Nierstichting neemt het voortouw in de ontwikkeling van een draagbare kunstnier. Deze is kleiner, lichter en draagbaar. Met de draagbare kunstnier kan je zelf kiezen waar en wanneer je dialyseert, maar je kunt ook vaker en langer dialyseren. Dat betekent meer vrijheid, want patiënten zijn minder afhankelijk van het ziekenhuis en hebben minder last van vermoeidheid. De ontwikkeling van de draagbare kunstnier is in volle gang. In 2017 wil de Nierstichting een testversie gereed hebben voor een kleine groep nierpatiënten. Of dit gaat lukken is mede afhankelijk van donaties, er is nog veel geld nodig!

Collecte essentieel
Donaties zijn de enige bron van inkomsten van de Nierstichting, die geen subsidie ontvangt van de overheid. “De collecte is essentieel voor het werk van de Nierstichting”, benadrukt de collectecoördinator van de Nierstichting in Dongen. “Met iedere bijdrage aan de collecte brengen we de draagbare kunstnier een stapje dichterbij. Zo maken we ons samen sterk voor een beter leven voor nierpatiënten.”

Draagbare kunstnier en meer
“Met de collecte-inkomsten kan de Nierstichting de draagbare kunstnier mogelijk maken,” vertelt de collectecoördinator “Maar de Nierstichting doet meer: het financieren van wetenschappelijk onderzoek, ondersteuning van nierpatiënten in het dagelijks leven en het voorkomen van meer nierziekten. De Nierstichting zet alles op alles zodat mensen met een nierziekte in leven blijven en écht kunnen blijven leven. Dat kan alleen dankzij de steun van collectanten en donateurs. Draagt u ook bij aan de draagbare kunstnier: geef aan de collectant! Direct bijdragen? Ga naar www.nierstichting.nl of sms NIER naar 4333 voor een eenmalige donatie van 2 euro.

In cijfers

  • 6.500 mensen moeten dialyseren om in leven te blijven. Jaarlijks overlijdt 1 op de 6.
  • 60.000 mensen hebben momenteel ernstige nierschade en krijgen mogelijk te maken met dialyse.
  • 75.000 vrijwilligers collecteren van 20 t/m 26 september 2015 voor de Nierstichting.
  • In 2014 bracht de collecte 3,4 miljoen euro op; de totale inkomsten in 2014 waren 21,5 miljoen.
  • 76% van alle inkomsten van de Nierstichting in 2014 werden besteed ten bate van nierpatiënten (in de vorm van onderzoek en innovatie, ondersteuning patiënten, voorlichting en lobby).

Reacties