Huurdersbelangen-vereniging Dongen zoekt bestuursleden

Foto:

Vieya is vorig jaar gefuseerd met Casade en Slagenland Wonen. Onder de naam Casade is lokale betrokkenheid bij huurders ook voor de nieuwe organisatie van groot belang. De omschakeling van de drie betrokken huurdersorganisaties heeft in juli zijn beslag gekregen in een nieuwe Stichting Samenwerkende Huurdersbelangenorganisaties Casade (SHC).

Ook de Bewoners Belangen Vereniging Dongen en Omstreken (BBV) maakt deel uit van deze nieuwe stichting. Een statutenwijziging voor BBV is nu nodig om aan de (nieuwe) wetgeving te voldoen en gelijk te schakelen met de overige huurdersorganisaties binnen de stichting. Bijvoorbeeld, u wordt automatisch lid van de Dongense huurdersorganisatie tenzij u dat niet wil. Ook gaat de naam wijzigen in Huurdersbelangen-vereniging Dongen (HBD).

De gehele omschakeling met de overige huurdersorganisaties vraagt ook om nieuwe bestuursleden. Daarom doe ik een dringend beroep op u om na te denken over een bestuursfunctie in de huurders-organisatie voor Dongen. Waarom?

U kunt als bestuurder meedenken met en meebeslissen over de verschillende onderwerpen zoals:
• Woonruimteverdeling;
• Huurprijs;
• Servicekosten;
• Onderhoud (renovaties, klachtenregeling etc);
• Leefbaarheid en verbetering van de woonomgeving in de wijk;
• Luisterend oor naar de Dongense huurders.

Wat betekent dit vrijwilligerswerk voor u? Uw activiteiten beslaan per week gemiddeld vier uur met lezen en het bijwonen van vergaderingen, zowel lokaal in het bestuur als op het stichtingsniveau. Casade biedt ruime mogelijkheden om kosteloos een opleiding te volgen en u zo te bekwamen in het bestuurswerk.

Voor dit vrijwilligerswerk ontvangt u een redelijke vergoeding.

Waar kunt u terecht als u meer informatie wil over dit bestuurswerk? Bij Harry Muskens, Ria van de Berg en Bertus Verhage via algemeen telefoonnummer 06 46543728. Ook kunt u een mail richten naar [email protected]

Reacties