Echtpaar Verhoeven-Haagh viert diamanten bruiloft

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Zondag 6 september vierde het echtpaar Verhoeven-Haagh hun diamanten bruiloft, in het bijzijn van familie en vrienden in Café ’t Maoske in De Moer. Zij gaven elkaar precies 60 jaar geleden, op 6 september 1955, het jawoord. Namens de gemeente Dongen brengt burgemeester Starmans-Gelijns een bezoek aan het diamanten paar.

Jan en Jo hebben elkaar in 1950 leren kennen tijdens de Dongense kermis op de dansvloer bij Wouter Boesschoten (genaamd ‘Den Boesch’). Na vijf jaren verkering trouwden zij en trokken in bij de ouders van Jan aan de Dongenseweg 7 te Rijen. Daar werd in 1956 hun oudste dochter geboren.

In 1957 verhuisden zij naar de Meester Janssenweg 35 in Dongenvaart. Zij woonden naast de leerlooierij, waar Jan zijn hele leven heeft gewerkt. Eerst als zelfstandig ondernemer en later in loondienst. Hier werden nog een zoon en drie dochters geboren. Zij hebben er veertig jaar met veel plezier gewoond. Jo runde hier naast haar drukke gezin ook nog 18 jaren het postagentschap. (met een luikje in de deur tussen woonkamer en hal en een opklapbaar loketje)

Toen Jan’s werkzame leven erop zat, besloten ze in 1997 naar Wilhelminaplein 20 te verhuizen. Dichtbij de winkels en middenin het feestgedruis van alle festiviteiten op dit plein! Toen zij daar enkele maanden woonden, kwam hun enige zoon Ad bij een tragisch ongeval om het leven. Samen met hun dochters en hun uitgebreide sociale netwerk wisten ze dit verlies een plek te geven. Hun leven werd in de loop der jaren verrijkt met 6 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen.

Dat Jan en Jo in de veertig jaren in Dongenvaart en nu ook weer in Dongen een druk sociaal leven hebben geleid mag blijken uit de vele rollen, die zij in het verenigingsleven hebben vervuld. Jan was bestuurslid van het kerkbestuur, het schoolbestuur, de ponyclub ( hiervan ook tevens oprichter en commandant), de fanfare en de veteranenclub. Hij was jarenlang actief lid van de volleybalclub, de klompendansvereniging en heeft nog tot zijn 65 jaar paardgereden. Op dit moment gaat hij nog wekelijks biljarten.

Jo richtte in 1968 de klompendansvereniging ‘De Dorsvlegels ‘ op. Zij was voorzitster van deze club en verzon hiervoor destijds ook de choreografie. In de achttien jaren, dat deze club heeft bestaan hebben zij veel evenementen en bejaardentehuizen opgeluisterd met hun optredens. Daarnaast is zij jarenlang lid geweest van de volleybalclub en de veteranenclub. Nu vermaakt zij zich met puzzels, spelletjes en haar tuintje.

Jan is nu 84 en Jo is 86 jaar oud. Beiden zijn nog relatief goed gezond en (buiten een helpend handje bij de wekelijkse poetsbeurt), doen zij nog alles met z’n tweetjes. Al 60 jaren lang is iedereen er welkom voor ‘een bakske’. Elke maandagochtend weten een aantal mensen Jo’s koffiepot te vinden om gezellig bij te kletsen.

Reacties