Wat weet jij nog van de verkeersregels?

Foto: nulverkeersdodenbrabant.nl

Er vielen in Brabant in 2013 81 verkeersdoden, in 2014 is dit aantal gestegen naar 100. Deze cijfers bewijzen nog eens extra, hoe hard het nodig is om specifiek het aantal verkeersdoden terug te dringen en vooral om in algemene zin het verkeer en de verkeersdeelname veiliger te maken. Dat kan door fysieke maatregelen, maar moet ook gebeuren door bewustwording bij alle verkeersdeelnemers.

De campagne Help Brabant op weg naar NUL verkeersdoden is een initiatief van de provincie Noord-Brabant. Dit initiatief is gericht op het terugbrengen van het aantal verkeersdoden, maar vooral ook op het meer bewust maken van alle verkeersdeelnemers als het gaat om veiligheid. Ben ik (nog) voldoende op de hoogte van de verkeersregels? Hoe hard rijd ik? Zit er goed licht op mijn fiets? Is het echt nodig om te telefoneren of te sms-en in het verkeer? We moeten onszelf dan ook steeds de vraag stellen: Wat kan IK doen om het verkeer veiliger te maken?’’ In 2015 ligt de focus daarbij vooral op de groep ouderen.

In het kader van de campagne Brabant op weg naar NUL verkeersdoden worden veel acties gevoerd. Het gaat dan om diverse cursussen verkeerskennis, cursussen voor veilig fietsen, opfriscursussen voor scootmobiel gebruikers of voor automobilisten, vooral gericht op de oudere weggebruiker. KLIK HIER voor de website met de quiz.

Een van de acties die momenteel nog loopt is de “Wegwijs Verkeersquiz”. Aan de hand van 18 vragen kunnen ouderen hun verkeerskennis testen. U kunt als individu de verkeersquiz spelen, maar leuker is het als u dit met een groep of liefst meerdere groepen doet. Aanmelden zowel voor individuele deelnemers als voor groepen, kan via de genoemde website.

Het leukste is als u meerdere groepen zou kunnen aanmelden die op een bepaald dagdeel gezamenlijk de quiz spelen. Er is dan onderlinge competitie, wat het alleen maar spannend maakt. Ook is het dan mogelijk om via VVN een quizmaster te krijgen, die op een prettige manier de onderlinge wedstrijd aan elkaar praat en zorgt dat alles in goede banen wordt geleid.

De quiz is zoals gezegd, gericht op de oudere verkeersdeelnemer. Clubs en organisaties waar veel oudere personen deel van uitmaken of lid van zijn, kunnen zich met een of meerdere teams aanmelden en meedoen. In november a.s. vindt er een afsluitende manifestatie plaats, waarin de teams die het beste gepresteerd hebben, met elkaar de strijd aangaan om te bepalen wie over de beste verkeerskennis beschikt. Alles in gezellige sfeer en er zijn ook leuke prijzen aan verbonden.

Reacties