Spaanders: ‘Dongen kleurt geel’

Foto:

‘Spaanders’ is een column waarin Dongenaar Henk Spaan zijn visie geeft op actuele Dongense zaken, de lokale politieke processen en al wat verder afkomt op de bewoners van de gemeente Dongen. Prikkelend en altijd op zoek naar het hoe en waarom van zaken. Henk Spaan (67) heeft 40 jaar overheidservaring, waarvan gedurende meer dan 27 jaar als gemeentesecretaris. Op dit moment houdt hij zich vooral bezig met managementadvisering en coaching.

“Dongen kleurt geel”

Overal zie je de vlag van de Zomerspelen. Mijn vrouw en ik behoren tot die gelukkige grootouders die regelmatig op hun kleinkinderen mogen passen. Deze week betekent dit, dat we regelmatig moeten “halen en brengen” naar de Zomerspelen. Bij het ophalen van onze kleinkinderen zorgen we ervoor dat we op tijd op de ophaalplek zijn. Het is hartverwarmend om mee te maken hoe de kinderen meeleven met het gekozen thema en het daarbij behorend verhaal. Dat is ook een groot compliment in de richting van de organisatie en alle uitvoerders en begeleiders. Eén groot feest.

Maar er is nog een ander aspect. Wat mij elke keer weer treft, is de discipline die betracht wordt en de zorgvuldigheid waarmee alles wordt uitgevoerd. Het geeft aan de ene kant een veilig gevoel en aan de andere kant leert het de deelnemende kinderen ook dat het belangrijk is je aan de spelregels te houden. Aan de andere kant – het zal misschien niet voor elk kind gelden –nemen veel kinderen deze leerzame en positieve ervaring mee in hun latere leven mee. Dat is van enorme waarde voor hun eigen ontwikkeling en voor het vinden van hun plaats in de maatschappij.

Er zullen ongetwijfeld mensen onder u zijn die dit wat overdreven vinden. Dat mag! Toch blijf ik overtuigd van de meerwaarde die ik hiervoor schetste. Ik zie het als onderdeel van het brede begrip opvoeding. Dat begint uiteraard bij de ouders en de scholen, maar ook verenigingen, clubs en allerlei organisaties spelen daarbij een rol. Ik zie de Dongense Jeugdraad, met name in de vorm van de Zomerspelen daarin als een belangrijke factor.

We mogen ons in Dongen gelukkig prijzen dat we zoiets als de Zomerspelen hebben en dat er daarnaast nog heel veel andere organisaties, verenigingen en clubs zijn, allemaal op basis van vrijwilligheid, die bijdragen aan de opvoeding van onze kinderen en aan hun ontwikkeling tot waardevolle leden van de maatschappij. We moeten het belang van onze sportverenigingen en culturele verenigingen in dit verband dan ook bepaald niet onderschatten.

Al met al iets dat we als Dongense samenleving moeten koesteren en ondersteunen. Het is de basis voor onze bruisende samenleving. Het draagt bij aan zaken als onderling begrip, onderling respect, saamhorigheid en betrokkenheid.

Naast ons als samenleving, hebben ook bedrijven een belangrijke ondersteunende rol. Zonder sponsoring zullen veel activiteiten die nu in Dongen plaatsvinden, niet of op een lager niveau kunnen worden uitgevoerd. Het is een gegeven dat bedrijven veel nadrukkelijker naar hun directe meerwaarde van sponsoring kijken. We moeten eerlijk zijn: in veel gevallen heeft een bedrijf rechtstreeks ook niet veel aan de tegenprestaties die bij sponsoring gegeven worden. Door een advertentie in een folder van een bepaalde activiteit zullen er heus geen horden nieuwe klanten komen. Toch draagt het bij aan de naamsbekendheid van het bedrijf en in elk geval is het goed voor het imago van het bedrijf. We mogen in Dongen op dit punt nog steeds niet klagen, maar duidelijk is dat er, door geldgebrek, toch al het nodige aan activiteiten verdwenen is. Het lukt, mede door de teruglopende sponsoring, verenigingen, clubs en organiserende comités gewoon niet om het gat op te vullen.

In dit geheel speelt ook de gemeente een belangrijke rol. Dat kan gaan om subsidieverlening, maar dat is steeds minder geworden door de noodzakelijke bezuinigingen de laatste jaren. Ook is subsidiëring anders gestructureerd dan voorheen.

De rol van de gemeente zal, zo vrees ik, eerder nog verder afnemen dan toenemen. Uiteraard zullen de burgemeester en de wethouders bereid blijven om festiviteiten en activiteiten bij te wonen of te openen en zal men in de basis bereid zijn tot praktische ondersteuning. Echter op dit laatste punt, wordt de gemeente steeds meer kostenbewust. Het zou me dan ook niet verbazen als er in de toekomst aan allerlei vormen van ondersteuning een prijskaartje zal komen te hangen. Alles wat de gemeente aan materialen inzet, kost namelijk geld en dat geldt ook en misschien nog wel meer, voor de inzet van medewerkers. Naarmate de gemeente meer en meer genoodzaakt is om te kiezen voor het reguliere takenpakket, zal het ondersteunen van festiviteiten en activiteiten, steeds meer in de knel komen.

Die constatering maakt me wel bezorgd. We hebben de door mij aangegeven activiteiten en festiviteiten gewoon nodig: in het belang van allerlei groepen binnen onze samenleving op zich en als bindmiddel voor onze samenleving. Daarom pleit ik er hier dan ook voor dat bedrijven proberen hun maatschappelijke betrokkenheid door sponsoring en ondersteuning blijvend op een goed niveau te houden. Tevens pleit ik ervoor dat de gemeente, in het kader van de bezinning op de toekomst, nadrukkelijk zoekt naar allerlei mogelijkheden om bij te dragen aan de instandhouding van de vele activiteiten in Dongen.

Als voorbeeld hiervan noemde ik de Zomerspelen. Ik ga straks weer met trots en heel veel plezier mijn kleinkinderen ophalen en luisteren naar hun enthousiaste verhalen over hun belevenissen.

Reacties