Goed nieuws voor Bouwcollectief Dongen

Foto:

Goed nieuws voor het Bouwcollectief Dongen, waarin een aantal Dongense bouwbedrijven verenigd zijn. Het College van B & W stemt in met herbestemming van het broederhuis Witte Paters aan de Modestusstraat.

Binnen afzienbare tijd zullen de paters gaan verhuizen en zal het pand leeg komen te staan. Bouwcollectief Dongen wil het bestaande pand verbouwen en hierin maximaal 20 woningen/appartementen realiseren. Het pand heeft de bestemming Wonen. Planologisch is de herbestemming derhalve aanvaardbaar. Hoewel de herbestemming niet is opgenomen in het woningbouwprogramma, kan volgens het College wel ruimte worden gevonden om de locatie toe te voegen aan het woningbouwprogramma 2016/2017.

De woningen/appartementen hebben een oppervlakte tussen 67 m2 en 100 m2 in de prijscategorie € 155.000-220.000. De doelgroep betreft voornamelijk personen in de leeftijdscategorie 50+

Reacties