DP: “de maat is vol”

Foto:

Eerder deze week verscheen een rapport van de rekenkamercommissie waarin de gemeenteraad een stevige tik op de vingers kreeg. De raad zou onvoldoende controle uitvoeren op projecten die zware financiele consequenties kunnen hebben. dongen.nieuws.nl vroeg de partijen om een reactie. De twee oppositiepartijen Democratisch Podium en CDA gaven gehoor aan deze oproep. De VVD liet weten het rapport eerst beter te willen bestuderen. Van de Volkspartij Dongen en de PvdA ontvingen we (nog) geen reactie.

Democratisch Podium
In een uitgebreid betoog onderstreept Martin Montens van het Democratisch Podium de conclusies van de rekenkamercommissie. “De maat is vol! Er moet meer financiële controle komenop de gemeentelijke projecten. Een vinger aan de financiële pols, meer transparantie in het financiële plaatje, frequentere verslaglegging, scenarioplanning bij projecten met een grote financiële impact zijn een must! Dat weten we bij het Democratisch Podium als geen ander. Herhaaldelijk hebben wij dat ook onder de aandacht gebracht c.q. voorgesteld. Vergelijkbare geluiden klinken ook duidelijk door in de adviezen van de rekenkamercommissie en de accountant. Wanneer houden we in onze gemeente eens op om dit categorisch niet op te pakken en het af te doen met: “we hebben te weinig capaciteit op de financiële afdeling, onze bezetting is te krap voor deze extra dingen, het is een lastige en een ingewikkelde materie”. Dat moet maar eens over zijn, er zal moeten worden ingezet op een meer professionele financiële afdeling, die beter toegerust is om alle financiële situaties het hoofd te bieden.” aldus Montens , die stelt dat er voor de gemeenteraad een uitermate belangrijke taak ligt: controle!

“De gemeenteraad pakt de verantwoordelijkheid om haar controlerende taak goed invulling te geven onvoldoende op. Zij heeft juist als taak de uitvoering van projecten door het college te controleren. Naast controlerend is de gemeenteraad ook kaderstellend, dat wil zeggen dat zij bepaalt hoeveel speelruimte er is om uitvoering te geven aan bijvoorbeeld het oplossen van het energieprobleem in de Beljaart. Het gaat dus ook over de financiële speelruimte, maar hoe gaat de meerderheid in de raad, bestaande uit VPD, PvdA, VVD, hiermee om?” vraagt Martin Montens zich af.

“Inmiddels is er bij de Beljaart al een overschrijding van het door de gemeenteraad vastgestelde budget met sowieso € 165.000. Wat doet de raad hiermee? Accepteren en wachten op de volgende overschrijding of kritisch doorvragen naar de oorzaak hiervan om herhaling te voorkomen? Het wordt gewoonweg geaccepteerd zonder enige echte kritische vraag! Dat is voor het Democratisch Podium onverteerbaar! Als de financiële wolken die boven Dongen hangen roze wolken waren dan zou er niks aan de hand hoeven te zijn. Het tegendeel is waar, het zijn dreigende wolken die een financieel onzekere toekomst voorspellen. Hier moeten we op voorbereid zijn, hier moeten we het hoofd aan kunnen bieden, hier mogen we onze inwoners niet de dupe van laten worden! Word wakker allen in wiens macht het ligt om de financiële toekomst veilig te stellen, doe datgene waarvoor je gekozen bent!” besluit Montens zijn betoog

CDA
Ook het CDA ondersteunt de adviezen die de Commissie aan de Gemeenteraad geeft. Fractievoorzitter André Vonk: “Het CDA dankt de Rekenkamercommissie voor haar werk en haar rapport. Wij zijn van mening dat dit rapport en de opgenomen aanbevelingen uitgebreid besproken moeten worden door de gemeenteraad. Recentelijk heeft het CDA tegen een groot project gestemd, mede gebaseerd op de magere / slechte risicoanalyse. Het CDA heeft bij motie gerealiseerd dat het project MFA elke opiniërende raadsvergadering op de agenda staat.”

Reacties