Raad let onvoldoende op bij grote projecten

Foto:

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de financiële tegenvaller van 1.8 miljoen euro bij de energievoorziening in woonwijk De Beljaart. In haar rapport schrijft de rekenkamercommissie dat de raad te weinig aandacht heeft gehad voor dit grote project. Bij de energievoorziening in De Beljaart bleek in 2014 een financiële tegenvaller voor de gemeente Dongen van 1.8 miljoen euro.

Uit het onderzoek van de rekenkamercommissie komt een aantal zaken duidelijk naar voren. De rekenkamercommissie vindt dat het college dit grote project beter had kunnen managen en dat zij de financiële risico’s beter in kaart had moeten brengen. Ook vindt de rekenkamercommissie dat de gemeenteraad te weinig aandacht heeft gehad voor de energievoorziening in De Beljaart. In eerdere onderzoeken heeft de rekenkamercommissie al aangegeven dat de raad beter moet controleren bij strategische projecten. Hiervoor heeft zij de raad praktische handvatten aangereikt.

Naar de mening van de rekenkamercommissie is de raad nu aan zet om strategische projecten aan te wijzen en vervolgens op een gestructureerde wijze de vinger aan de pols te houden. Overigens is het de gemeenteraad zelf geweest die aan de rekenkamercommissie heeft gevraagd dit onderzoek uit te voeren omdat zij het College in de toekomst beter wil controleren.

Reacties