Extra mogelijkheden Toelage Huishoudelijke Hulp

Foto: Jan Stads / Pix4Profs

De gemeente Dongen heeft extra middelen beschikbaar om inwoners te ondersteunen met een huishoudelijke Hulp Toelage. Maximaal 85 inwoners kunnen zich nog aanmelden. Meldt u snel aan, want op = op!

Sinds 1 januari 2015 ontvangen minder mensen huishoudelijke hulp vanuit de Wmo 2015. Er is door de overheid extra geld beschikbaar gesteld in de vorm van een Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT), ook bekend als “het tientje van van Rijn”. Door de HHT kunnen arbeidsplaatsen in de huishoudelijke hulp langer behouden blijven én kunnen zij voor een lager tarief een huishoudelijke hulp inhuren. In Dongen kan aan maximaal 150 inwoners een bijdrage worden verstrekt. Naar aanleiding van publicaties in o.a. BN de Stem, dongen.nieuws.nl, de gemeentelijke Informatiekrant en Facebook hebben al meer dan 65 inwoners van Dongen de toelage aangevraagd. Dit betekent dat de gemeente nog 85 inwoners kan helpen met de HHT-regeling.

Het bestuur van de gemeente Dongen vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners gebruik kunnen maken van de regeling. In week 27 heeft de gemeente Dongen alle mogelijke rechthebbenden op de toelage, die zich nog niet aangemeld hebben, een aanvullende brief gezonden met daarin informatie over de HHT. In de brief worden de ruim 400 inwoners opgeroepen om zich bij de gemeente te melden. De gemeente Dongen wil zo veel mogelijk inwoners helpen met de HHTregeling, maar er zit een limiet aan de regeling. Maximaal 85 inwoners kunnen zich nog aanmelden. Meldt u snel aan, want op = op!

Tegemoetkoming in de kosten
Inwoners die in de nieuwe Wmo vanaf 2015 geen of minder huishoudelijke hulp meer krijgen, kunnen voor een eigen bijdrage van € 9,40 per uur een hulp in dienst nemen. De gemeente vult deze eigen bijdrage aan tot de werkelijke kostprijs. De Huishoudelijke Hulp Toelage bestaat uit een tegemoetkoming in de kosten van huishoudelijke hulp van € 12,50 per uur, voor maximaal twee uren per week per inwoner. De tegemoetkoming eindigt per 1 januari 2016.

Wie komt er in aanmerking?
De gemeente bepaalt wie in aanmerking komt voor de HHT. De voorwaarden zijn:

  • U ontving tot uiterlijk 1 januari 2015 maximaal 3 uur per week hulp bij het huishouden op grond van de Wmo en uw Wmo-voorziening is met ingang van 1 januari 2015 beëindigd; of
  • U ontving tot uiterlijk 1 april 2015 hulp bij het huishouden op basis van de overgangsregeling en uw Wmo-hulp bij het huishouden is met ingang van 1 april 2015 beëindigd, en;
  • U kunt vanwege de hoogte van uw inkomen en/of vermogen geen beroep doen op bijzondere bijstand voor de kosten van hulp bij het huishouden;
  • Of u heeft een Wmo-maatwerkvoorziening (uren boven 3 uur per week), en u heeft geen recht op bijzondere bijstand voor de eerste 3 uren.

Welke aanbieder – welke werkzaamheden?
In Dongen wordt de huishoudelijke hulp met een HHT uitgevoerd door Actief Zorg. Het voordeel hiervan is dat u met een organisatie te maken heeft, die kwaliteit bewaakt en werving regelt. Uw hulp krijgt betere arbeidsvoorwaarden en werkgelegenheid blijft hiermee behouden. U bepaalt in overleg met Actief Zorg welke werkzaamheden worden uitgevoerd. U kunt hierbij denken aan: schoonmaken, wassen/strijken, ramen lappen etc. Lichamelijke verzorging behoort niet tot de werkzaamheden. U betaalt het netto uurtarief (€ 9,40) direct aan Actief Zorg en koopt bij hen een vooraf vastgesteld aantal uren. Die uren kunt u in overleg met Actief Zorg inzetten. De aanvullende subsidie betaalt de gemeente rechtstreeks aan Actief Zorg.

Waar kan ik de bijdrage aanvragen?
Wilt u in aanmerking komen voor de HHT-toelage, dan kunt u telefonisch contact opnemen met gemeente Dongen via telefoonnummer 14 0162.

Reacties