Annegien Wijnands tijdelijk wethouder in Dongen

Foto: Jan Stads / Pix4Profs

De gemeenteraad vergadert op donderdag 9 juli over de voordracht die de PvdA-fractie heeft gedaan inzake de tijdelijke vervanging van wethouder Bea van Beers. Tijdens de vergadering gaat de raad over tot stemming en benoeming van Annegien Wijnands (47). Zij gaat wethouder Bea van Beers van 10 juli tot 30 oktober 2015 vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof. De benoeming vormt het laatste agendapunt van de besluitvormende raadsvergadering op 9 juli en heeft rond 21.30 uur plaats in de raadszaal van het gemeentehuis.

De fractie van de PvdA selecteerde in april Annegien Wijnands als kandidaat voor de functie van tijdelijk vervangend wethouder. Wijnands was aan het einde van de vorige bestuursperiode ruim een jaar wethouder in Nuenen, met in portefeuille Ruimtelijke Ordening, Woningbouwprojecten, Volkshuisvesting, Verkeer en Vervoer, Onderwijs, Milieu en Duurzaamheid, Bouw- en woningtoezicht en Monumenten. Daarnaast was zij, tot en met de provinciale verkiezingen van maart, jarenlang Statenlid voor de PvdA in Brabant en onder meer actief op het gebied van Economische Zaken, Ruimte en Milieu, Zorg, Welzijn en Cultuur.

Met ingang van 10 juli gaat Annegien Wijnands voor 3,5 dag per week aan het werk in Dongen. Zij zal zich onder meer bezighouden met de portefeuilles Leefbaarheid (dorps- en wijkraden), Inwonerparticipatie, Ruimtelijk Beleid (inclusief natuurbeleid), Woonbeleid, Bouw- en woningtoezicht, Centrumontwikkeling, Milieu, Recreatie en Toerisme, Onderwijs en Educatie en Jeugd- en jongerenbeleid. Het dossier rondom de energievoorziening in De Beljaart gaat terug naar wethouder Ad van Beek.

Annegien Wijnands is afgestudeerd als organisatiesociologe. Vervolgens heeft zij onder andere gewerkt als beleidsadviseur, personeelsfunctionaris en als loopbaanadviseur. In 2006 is zij haar eigen trainings- en adviesbureau begonnen, waarbij zij zich tegenwoordig met name richt op veranderingstrajecten in organisaties en individuele coaching.

“De afgelopen maanden heb ik al kennis mogen maken met Dongen”, geeft Annegien Wijnands aan. “Ik ga vol enthousiasme en met een goed gevoel aan de slag. Ik hoop de komende maanden mijn steentje bij te kunnen dragen aan de uitvoering van het coalitieakkoord. En ik wens Bea van Beers een ontspannen verlof toe.”

Wethouder Bea van Beers: “Het is fijn om met verlof te gaan in de wetenschap dat er sprake is van een goede opvolging. In de afgelopen periode hebben we samen regelmatig overleg gehad, zodat er sprake is van een goede overdracht. Ook hebben we samen de kernen Dongen, ’s Gravenmoer en Klein-Dongen-Vaart bezocht.”

Reacties