Raad blij met financieel meevallertje

Foto:

Blij dat het jaar 2014 tegen de verwachting in toch met een positief financieel voordeel afgesloten kan worden en tegelijkertijd ook zorgen voor de financiële toekomst. Dat was zo’n beetje het algemene gevoel van de Dongense gemeenteraad over de financiële positie van de gemeente.

Elk jaar geeft het College van B&W in de jaarrekening aan wat ze met het geld heeft gedaan. Tijdens de raadsvergadering donderdag besprak de raad de jaarrekening over 2014. En die viel eigenlijk heel gunstig uit. Er is maar liefst € 658.000 over. En die wordt in de algemene reserve gestopt, het spaarpotje van de gemeente.

Niet achterover leunen
Begin 2014 leek het allemaal nog redelijk hopeloos. Toen werd pijnlijk duidelijk dat de gemeente tegen een tekort van € 600.00 aan ging hikken. Het College, dat nog maar net in de startblokken stond, zag de bui al hangen en ging in allerijl op zoek naar een pakket bezuinigingsmaatregelen. En die hebben dus resultaat gehad. Daarnaast waren er een aantal financiële voordeeltjes , waar eerder geen rekening mee was gehouden en dat heeft dus uiteindelijk geleid tot een voordeel van
€ 658.000. Voor het overgrote deel bestaat dat bedrag overigens uit eenmalige meevallers. Die werken niet door op de begrotingen en rekeningen van de komende jaren. Daarom blijft het dus echt oppassen in de toekomst. Tevreden achterover leunen is echt niet aan de orde.

Vinger aan de pols
‘Het zag er eerst somber uit, maar we zijn blij dat we 2014 positief hebben afgesloten. Het is wel noodzakelijk om de vinger aan de pols te houden, want de meeste voordeeltjes zijn maar eenmalig’, zo analyseerde Volkspartij Dongen- woordvoerder René Jansen. Martin Montens van het Democratisch Podium wilde graag dat het college meer werk ging maken van de adviezen en aanbevelingen van de accountant. ‘Wanneer wordt daar nu eens echt iets mee gedaan. De adviezen die de accountant nu geeft, stonden er vorig jaar ook al’.

Wethouder Ad van Beek gaf aan dat dat toch vooral een kwestie is van meer personeel. ‘ De financiële afdeling moet versterkt worden. We doen nu eigenlijk alleen wat nodig is; als we echt meer en beter willen, dan hebben we meer personeel nodig. Daar moet dan ook weer budget voor gevonden worden’.

Kansen
De financiële toekomst ziet er voor Dongen niet echt rooskleurig uit. Voor 2015 wordt een tekort verwacht van ruim € 800.000. Een tekort van € 230.000 was al ingecalculeerd en onlangs is bekend geworden dat de gemeente ruim € 600.000 minder van het Rijk krijgt. Ook de jaren 2016 en 2017 zien er financieel niet echt florissant uit.
Toch zien Volkspartij Dongen, PvdA en VVD de toekomst redelijk positief tegemoet. ‘Eerdere tekorten zijn ook succesvol omgebogen tot positieve resultaten. Ik zie voldoende kansen om onze doelstellingen uit het coalitieakkoord te realiseren”, aldus René Jansen.

Reacties