Niet spelen en zwemmen in water Beljaart Buiten

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

De gemeente Dongen heeft een melding ontvangen van kinderen met huidirritaties na het spelen in het water van Beljaart Buiten. De klachten traden op nadat de kinderen langdurig, circa twee uur, in het water hadden gespeeld.

De gemeente heeft contact gezocht met de GGD om te achterhalen wat de oorzaak van de klachten kan zijn. Ook wordt de kwaliteit van het water gecontroleerd. De komende tijd neemt de gemeente voorzorgsmaatregelen: langdurig spelen of zwemmen in het water van Beljaart wordt afgeraden. Bij het water worden borden geplaatst om bezoekers te attenderen op deze maatregel.

Advies
Heeft u Beljaart Buiten bezocht en heeft u last van huidirritaties? Neem dan contact op met uw huisarts.

Onderzoek
Afgelopen zomer ontving de gemeente ook klachten over huidirritaties bij kinderen na het spelen in het speelwater van Beljaart Buiten. Naar aanleiding daarvan zijn (in samenwerking met Waterschap Brabantse Delta) uiteenlopende maatregelen onderzocht die de waterkwaliteit van het speelwater in Beljaart Buiten kunnen verbeteren. Uit het onderzoek bleek dat het risico op gezondheidsklachten als gevolg van spelen in een natuurlijke omgeving, ongeacht welke maatregel, niet uit te sluiten is.

Extra maatregelen
Wel zijn er maatregelen mogelijk die de waterkwaliteit kunnen verbeteren. Deze week heeft het college besloten een krediet beschikbaar te stellen van € 30.000,- voor het nemen van tweemaatregelen. Er wordt een aanvoerleiding aangelegd waarmee doorstroming en koeling van het water in de speelvijver wordt bevorderd. Ook worden het watersysteem en de hondenweide fysiek van elkaar gescheiden

Reacties