Geen tropenrooster op Dongense scholen

Foto: LadyDragonflyCC - >;< / Foter / CC BY

Op de Dongense basisscholen en het Cambreur College wordt ondanks de hitte niet gewerkt met een zogenaamd ‘tropenrooster’. Dat leert een rondgang van dongen.nieuws.nl langs de scholen. Bij een tropenrooster beginnen de lessen eerder op de dag en stoppen ze rond het middaguur.

De voornaamste reden voor terughoudendheid bij het werken met een tropenrooster is volgens woordvoerders van de meeste scholen het feit dat men de werkende ouders niet wil belasten met het zoeken naar oplossingen als hun kind een paar uur eerder van school zou komen. “De school is sowieso verantwoordelijk voor de opvang van de kinderen tijdens reguliere schooltijden” aldus Felix van den Bosch, directeur van Basisschool De Vlinderboom. Met het invoeren van een tropenrooster creëer je net zoveel problemen als dat je er oplost.” De school neemt volgens Felix van den Bosch wel maatregelen om de kinderen te beschermen tegen de zon en de hitte.”We spelen wat minder buiten in de felle zon, zorgen ervoor dat de kinderen voldoende water drinken en natuurlijk worden er zo nu en dan ter verkoeling ook wat waterativitetien gedaan.”

Dat zelfde geldt voor de andere basisscholen in Dongen. “Het zwaartepunt ligt voor wat betreft het onderwijs vooral in de ochtenduren en de leerkrachten zijn creatief genoeg om verkoelende activiteiten in te bouwen in het programma” aldus directeur Herman Straver van de J.J. Anspachschool.

Bij het Cambreur College wordt ook niet gewerkt met een tropenrooster. “Vooral omdat vandaag (voor de bovenbouw) en morgenochtend (onderbouw) de laatste lesdagen zijn” zegt Bram Thielen, teamleider VWO. “Dan rest ons alleen nog maar de toetsweek en leerlingen zijn dan alleen nog maar enkele uren per dag op school aanwezig voor het maken van proefwerken. Wel proberen we ervoor te zorgen dat het gebouw zo koel mogelijk is, bv door vroeg in de ochtend de ramen en deuren te openen zodat het een beetje door kan waaien en we proberen overdag met behulp van zonwering en gordijnen de zon en warmte buiten te houden. Daarnaast hebben we alle ouders en leerlingen geïnformeerd dat het toegestaan is om water mee het lokaal in te nemen zodat leerlingen voldoende blijven drinken.”

 

Reacties