Dongen krijgt definitief nieuwe Cammeleur

Foto:

Het kon eigenlijk niet meer misgegaan en dat ging het dan ook niet. Dongen krijgt een nieuwe multifunctionele Accommodatie(MFA) op de plaats van de huidige Cammeleur. Een meerderheid van de gemeenteraad- Volkspartij Dongen, PvdA en VVD- vond het hoog tijd om eens knopen door te hakken en stemde voor een nieuwe MFA. Het CDA en het Democratisch Podium stemden tegen. Hoewel zij graag een nieuw MFA wilden, vonden zij het financieel niet verantwoord nu in te stemmen met een investering van 9 miljoen euro die 40 jaar lang in de begrotig terug te vinden zal zijn.

Kaarten geschud
Eigenlijk waren vorige week de kaarten al geschud. Ook toen spitste de discussie zich niet zozeer toe op de vraag of een nieuwe Cammeleur wel of niet wenselijk was, maar des te meer op de vraag of het financieel allemaal wel haalbaar was. De ‘regeringspartijen’ VVD, PvdA en Volkspartij Dongen vonden van wel, het CDA en Democratisch Podium hadden heel erg veel twijfels. Gisteren werden die standpunten over en weer nog eens herhaald, zonder dat de verschillende fracties ook maar één centimeter nader tot elkaar kwamen.

Financiën scherp in de gaten houden
VVD, PvdA en Volkspartij Dongen brachten gezamenlijk nog wel twee moties in. In de ene motie kreeg het College opdracht om de gemeenteraad tot aan de oplevering van de nieuwe Cammeleur goed op de hoogte te houden over de financiële voortgang en na de oplevering ook de financiële ontwikkelingen scherp in de gaten te houden. Voor Martin Montens van het Democratisch Podium waren deze moties juist een signaal dat de coalitie zelf ook weinig vertrouwen had in het voorstel . ‘De pijnpunten worden hier nog eens heel duidelijk. Ik vind het onvoorstelbaar dat je akkoord kunt gaan met dit voorstel. Met het monitoren van de de financiële ontwikkeling creëer je een schijnzekerheid. Vooraf moet de financiële ontwikkeling duidelijk zijn, niet achteraf’.

In de andere motie werd voorgesteld om het rentevoordeel in te zetten om de schuldenlast van de gemeente te verlagen. Bij de investering is namelijk uitgegaan van een rente van 4%; de werkelijke rente zal zeker in de eerste jaren veel lager uitpakken. En dat voordeeltje willen de coalitiepartijen in zetten om de schuld van de gemeente naar beneden te brengen. Volgens het Democratisch Podium was dit ook maar een druppel op de gloeiende plaat. ‘In de financiële onderbouwing staan nog te veel posten onder de noemer ‘nader te bepalen’. Die kun je niet zomaar wegpoetsen met dit rentevoordeel’, aldus Montens.

Onverantwoord
Welke argumenten er ook aangedragen werden, de verschillende partijen kwamen niet nader tot elkaar. ‘Wij stemmen tegen, omdat er te veel financiële risico’s zijn; het is onverantwoord, aldus Martin Montens in zijn stemverklaring. En ook CDA-woordvoerder André Vonk liet weten ‘met spijt in ons hart’ tegen te moeten stemmen. ‘Wij zijn altijd voor een nieuw MFA geweest, maar vandaag gaat het erom of het een haalbaar project is. Na zorgvuldige afweging en een gesprek met wethouder Van Beek hebben we niet kunnen constateren dat dit een haalbaar project is. De financiële onderbouwing en het structureel niet beantwoorden van onze financiële vragen, dwingt ons niet akkoord te gaan. We hebben onvoldoende zekerheid over deoverschrijding van budgetten, de exploitatie is op zeer dun ijs gebaseerd en er zijn voor tevel risico’s geen oplossingen. Het is onbegrijpelijk dat bij een investering van 9 miljoen en 57 % onduidelijkheid toch besloten wordt dit project te starten’.
Vonk liet meteen weten dat het CDA geen overschrijding van het budget zal accepteren, en ook geen lastenverhoging voor de inwoners.

Historisch besluit
‘Een goed doordacht voorstel, tijd om knopen door te hakken, een historische besluit voor Dongen, zo lieten VVD, Volkspartij en PvdA weten. En daarmee bezegelde burgemeester Starmans donderdag om 21.00 uur met een hamerklap dit besluit, waarover al jarenlang gepraat was. De aanbesteding gaat nu van start en als alles volgens planning verloopt, wordt de Cammeleur volgend jaar rond deze tijd gesloopt. Begin 2018 staat er dan een gloednieuwe Cammeleur, dat een centrale ontmoetingsplaats voor alle sociaal-culturele activiteiten moet worden, een plaats waar het van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat bruist van de activiteit. In de tussentijd worden de activiteiten en verenigingen zoveel mogelijk in bestaande gebouwen ondergebracht.

door: Bernadette Klerkx

Reacties