50 jaar buurtvereniging Dongen-West

Foto:

De komende weken is het feest in ‘Plan West’. De wijk, die ruim  een halve eeuw geleden gebouwd werd, heeft een buurtvereniging die al bijna net zo lang bestaat. Dat gouden jubileum wordt gevierd met een gezinsdag op zondag 28 juni en een feestavond op zaterdag 4 juli.

In 1965 was de wijk Dongen West 1 nog maar net ontstaan of enkele mensen namen al het initiatief om de handen in elkaar te slaan om van die wijk ook werkelijk iets leefbaars te maken. Niet alleen door enkele festiviteiten te organiseren, maar ook door mee te denken over hoe zo’n wijk het best zou kunnen groeien. Dit was in feite de geboortedatum van de buurtvereniging die toen haar hoofdkwartier nog had in café ’t Heuveltje. De eerste grote activiteit was het meedoen aan de Koninginnedag-optocht op 30 april 1965, waar men met kar en pony door de straten van Dongen trok. Dit leverde meteen een eerste prijs op waarmee tegelijk het eerste –zo broodnodige- extra geld in het laatje kwam.

dw11

Van het begin af aan was er een goede samenwerking met de Paulusparochie. Bij de inwijding van de kerk was de buurtvereniging present en het parochiezaaltje was altijd beschikbaar.  Via een bliksem wervingsactie in de wijk was het totaal aantal leden in 1 jaar tijd gegroeid tot 227 leden. In 1969 deed de buurtvereniging voor het eerst mee aan de carnaval in Dongen en wel aan de kinderoptocht. Daarna heeft de buurtvereniging van 1973 tot 1982 deelgenomen aan de grote optocht. Waaronder een aantal keren met spectaculaire wagens. Ook werd nog tweemaal met succes aan de kinderoptocht meegedaan.

In 1970 werd het initiatief genomen om een felicitatiedienst in te stellen. Ieder kind kreeg op zijn/haar verjaardag een verjaardagskaart van de buurtvereniging. Onlangs werd deze felicitaitiedienst, na 45 jaar, pas opgehevenopgeheven.

De grootte van de vereniging en de ligging van de Salamander (meer centraal in de wijk) dwongen de buurtvereniging te gaan verhuizen van café ’t Heuveltje naar de Salamander in 1971. Ook werd er in 1971 een begin gemaakt met de jaarlijkse zelfmaak modeshow. Tot 1988 werd –in samenwerking met Dongense winkeliers- deze grote activiteit met veel succes gehouden.

dw12

Om de kas te spekken werd vele jaren deelgenomen aan de ‘Europerie’ met o.a. kinderspelen en het spel eenentwintigen.  De 2de handsmarkt, die ook al meer den 25 jaar een groot succes is, is daar voor in de plaats gekomen. Deze markt is een begrip geworden in ’t Dongense en zelfs in haar directe omgeving.  Jarenlang heeft de buurtvereniging als lid van het Oranjecomité de Koninginnedag festiviteiten voor onze wijk georganiseerd met o.a. volksspelen, de optocht en een kinderbingo.

In 1976 werd wederom uitgezien naar een nieuwe behuizing: het buurthuis. Terecht werd door het toenmalige bestuur besloten dat juist een buurtvereniging in een dergelijk wijkcentrum haar thuis moest hebben. Er groeide geleidelijk aan een goede samenwerking met de werkgroepen en het bestuur van buurthuis ’t Schouw. ’t Schouw is al enkele jaren geen buurthuis meer. Het is een cultureel centrum geworden. De activiteiten van de buurtvereniging zijn verdeeld over diverse locaties. ’t Schouw, café de Salamander, de Vlinderboom en Kiddy. Per activiteit wordt gekeken naar een geschikte locatie.

Ondanks de respectabele leeftijd is de buurtvereniging nog steeds springlevend. Er worden jaarlijks meer dan tien activiteiten georganiseerd waarbij alle leden aan bod komen. Ook voor dit jubileum staan er voor de leden weer enkele gezellige activiteiten gepland. Buurtvereniging Dongen-West gaat, dankzij het actieve bestuur en de enthousiaste leden op weg naar het volgende jubileum…maar eerst wordt deze 50 jaar uitbundig gevierd.

 

Reacties