Voorstel nieuwe Cammeleur gelopen race

Foto:

Het leek een gelopen race en dat werd het uiteindelijk ook. Een meerderheid van de gemeenteraad zal volgende week definitief groen licht geven voor de bouw van een nieuwe Cammeleur. Investering : € 9 miljoen, inclusief BTW. Een motie van het Democratisch Podium om via het inwonerpanel de bevolking nog eens te raadplegen sneuvelde, net als de motie van het CDA om een accountant een second opinion over de financiële onderbouwing te laten uitvoeren.

Bevolking raadplegen
Nog voordat de discussie in de raad had plaatsgevonden, had een aantal politieke partijen via onder meer dongen.nieuws.nl al stelling genomen. De Volkspartij Dongen, met negen zetels veruit de grootste fractie in de gemeenteraad, had na overleg met hun leden al laten weten voor te zullen stemmen. Het CDA had grote twijfels over de financiële haalbaarheid en liet op voorhand al weten in de toekomst geen enkele lastenverhoging voor de inwoners te accepteren. En het Democratisch Podium vond dat er een onafhankelijke representatieve raadpleging via het inwonerpanel moest komen. ‘Meningen en opinies uit de eigen achterban van politieke partijen zijn niet representatief ‘, zo verklaarde Martin Montens van het DP.

De moties van de oppositiepartijen CDA en DP hadden echter geen schijn van kans. De kaarten waren in feite al geschud. Nieuwe standpunten waren er dan ook nauwelijks.
De kritische opmerkingen van DP en CDA over met name de financiën en de vraag of er wel voldoende vraagvlak onder de bevolking is, maakten niet echt veel indruk op de coalitiepartijen.

cammeleurnieuw

Financiële situatie twijfelachtig
‘Wij waren en zijn nog steeds voorstander van een MFA maar geluiden uit de samenleving dwingen ons tot bezinning. De omstandigheden zijn echt veranderd. Voor wie gaan we bouwen: voor onze inwoners of gaan we bouwen omdat de politiek dat ooit zo afgesproken heeft? Is er nog voldoende draagvlak onder de bevolking? Kan Dongen het financieel wel aan en in elke mate gaan de exploitatiekosten straks op de bevolking terecht komen? De gemeente kan zich echt geen nieuw financieel debâcle veroorloven. Kortom, een MFA is goed, maar moet dat per se nu en moet dat per se een nieuwe MFA zijn? zo vroeg Martin Montens zich vertwijfeld af.

Ook het CDA had ernstige twijfels over de financiële haalbaarheid. De fractie had daar ook een karrevracht aan vragen over gesteld, maar de antwoorden hadden woordvoerder André Vonk bepaald niet gerustgesteld. ‘De antwoorden op onze vragen geven wel aan dat dit project een fikse financiële impact heeft. De exploitatie zien we 40 jaar lang terug in de begroting. Willen wij wel 40 jaar over ons eigen graf regeren, onder deze twijfelachtige financiële situatie? Doen we er wel goed aan om zo’n voorstel er nu in zo’n kort tijdsbestek door te drukken? Laten we voor alle zekerheid een accountant alles nog eens goed doorrekenen, zodat wij ook straks volmondig ja kunnen zeggen tegen het MFA’, aldus Vonk. Twijfels waren er bij het CDA ook over de partners van het MFA. ‘Is het wel verstandig om ons nu te verbinden aan 4 partijen waarover twijfels bestaan. Het Kunstpodium moet verder zonder de Rijense afdeling, Donckhuys betaalt nu € 1, huur, straks € 11.500. Over Contourde Twern zijn in de Tilburgse raad vragen gesteld en Theek 5 deed eerst wel mee, toen niet en toen weer wel.’

Zorgvuldigheid
De coalitiepartijen VVD, PvdA en Volkspartij Dongen hadden niet echt een boodschap aan de kritiek van de oppositie. ’Er is helemaal geen sprake van doordrukken. We zijn met dit voorstel zeer zorgvuldig omgegaan.Over alle onderdelen is uitputtend gesproken. Het vereist inderdaad een forse investering maar vergeleken met verbouw zijn de kosten nagenoeg gelijk en uiteindelijk zijn we met nieuwbouw beter af’, was het weerwoord van VVD-fractievoorzitter Pieter Brooijmans. De VVD drong er overigens wel op aan om afspraken met Donckhuys over het succesvol beheer van het horecagedeelte. ‘In de cijfers van afgelopen jaren hebben wij gezien dat de horeca een negatief resultaat geeft. Wij willen graag prestatieafspraken met Donckhuys daarover maken’, aldus Brooijmans.

Knopen doorhakken
Volkspartij Dongen-woordvoerder René Jansen antwoordde enigszins geïrriteerd op de kritiek van de oppositie . ‘Sinds 2001 praten we over een nieuwe Cammeleur. Na 15 jaar touwtrekken wordt het tijd om knopen door te hakken. Niks doen is geen optie en uitstellen ook niet. We moeten nu doorpakken. Alle argumenten zijn gewikt en gewogen en wij denken dat het een haalbaar project is. En op de opmerkingen van Vonk: U twijfelt al jaren, nu wilt u weer een onderzoek . Wordt het niet eens tijd om kleur te bekennen?’

Geen ozb-verhoging
Wethouder Van Beek beloofde met ‘zijn hand op het hart’ dat de OZB nooit verhoogd zal worden als gevolg van de investering van het MFA. ‘Daar is ook nooit sprake van geweest, want met de nieuwe MFA halen we straks juist een bezuiniging binnen. Bovendien hebben we in de loop der jaren ook een spaarpotje opgebouwd.’

door: Bernadette Klerx

Reacties