Huurdersorganisaties in werkgebied Casade vormen koepelorganisatie SHC

Foto:

Vorig jaar zijn woningcorporaties Slagenland Wonen (Waspik en ’s-Gravenmoer), Vieya (Dongen) en Casade (Loon op Zand en Waalwijk) gefuseerd. De fusie is een middel om goede en betaalbare volkshuisvesting te kunnen blijven bieden, en wel in een aaneengesloten werkgebied. De nieuwe wooncorporatie heet Casade en bezit 11.000 woningen in de gemeenten Dongen, Loon op Zand en Waalwijk.

Inmiddels hebben ook de huurdersorganisaties zich verenigd door uitbreiding van de Stichting W.L.S. (Waalwijk, Loon op Zand en Sprang-Capelle) met afgevaardigden van de Huurdersbelangenvereniging Samen Sterk uit Waspik en de Bewonersbelangenvereniging Dongen. De naam van de Stichting W.L.S. werd hierdoor gewijzigd in Stichting Samenwerkende Huurdersbelangenorganisaties Casade (SHC).

Wat doet de SHC?
Het werkgebied van Casade kent vijf huurdersbelangenorganisaties, die rechtstreeks aanspreekpunt zijn voor de huurders. Dit zijn:
– Bewonersbelangenvereniging BBV Dongen en omstreken
– Huurdersbelangenvereniging Loon op Zand
– Huurdersbelangenvereniging Oud Waalwijk
– Huurdersbelangenvereniging Samen Sterk (Waspik en ’s-Gravenmoer)
– Huurdersbelangenvereniging Sprang-Capelle

Elf afgevaardigden uit die huurdersbelangenorganisaties vormen samen de Samenwerkende Huurdersbelangenorganisaties Casade (SHC). De SHC is de directe gesprekspartner van het bestuur van Casade, denkt mee over de visie van Casade en adviseert over belangrijke beleidsonderwerpen.

Op de agenda
SHC-voorzitter Ank Fransen geeft aan: ‘De huurprijzen en in breder verband het gehele huur-voorraad beleid zijn uitdrukkelijk onderwerpen die we met Casade willen bespreken. Ook willen we Casade ondersteunen bij de ontwikkeling van een woonlastenbeleid: door bijvoorbeeld te investeren in energieverbeteringen kan Casade de woonlasten van de huurders beheersbaar houden.’

De huurdersbelangenorganisaties staan achter de fusie van de drie corporaties, maar de meerwaarde ervan zal nog moeten blijken. ‘Om die reden vraagt de SHC over enige tijd om een evaluatie van de fusie,’ aldus voorzitter Fransen. ‘Op dit moment spreken we het vertrouwen uit dat de het bestuur, de RvC en de medewerkers van Casade er alles aan zullen doen om de fusie tot een succes te maken. Voldoende toegankelijke, betaalbare en duurzame woningen voor de huurders en woningzoekenden in onze regio; wij hopen met de SHC en de daarbij aangesloten huurdersbelangenorganisaties ons steentje bij te dragen.’

Contactgegevens van de huurderbelangenorganisaties vindt u HIER

Reacties