Cambreur HAVO leerlingen winnen landelijke Informatica award

Foto:

Jaarlijks keert Instruct een prijs uit voor de beste informatica profielwerkstukken aan HAVO 5 en aan VWO 6 leerlingen. Het gaat om informatica in de breedste zin van het woord. Met deze prijs, de zogenaamde 3i award (Instruct Informatica Inspiratie Award) beloont Instruct talentvolle leerlingen – samen met hun docent – die een goed profielwerkstuk weten neer te zetten. Vanuit het hele land sturen docenten profielwerkstukken in waarvan zij vinden dat deze mee kunnen dingen voor deze prestigieuze prijs. Uiteindelijk zijn er 4 VWO en 3 HAVO werkstukken genomineerd.

Dit jaar heeft de docent van Cambreur college, André de Vrieze, een werkstuk ingezonden met als titel: “Besturing door middel van je hersenen”. Martijn de Voogd, Steven Haarbosch en Bouke Timmermans hebben dit profielwerkstuk gemaakt. Zij hebben onderzocht in hoeverre je met je gedachte een rolstoel kan laten bewegen. Hiervoor hebben zij gebruik gemaakt van een EEG headset die zij gekoppeld hebben met de juiste software. Zij zijn in staat geweest om een rolstoel op schaal voort te laten bewegen. Het is niet uitgesloten dat in de toekomst mensen met een handicap met hun gedachte een rolstoel voort kunnen gaan bewegen.

Met dit werkstuk wisten Martijn, Steven en Bouke in Rotterdam de eerste prijs in de wacht te slepen. Een mooie prestatie die zij hebben kunnen bereiken met de begeleiding van hun docent, André de Vrieze.

cambreur11

Reacties