Vernieuwd toeristisch platform Dongen aan de slag

Foto:

Het toeristisch-recreatieve actieplatform (TRAP-form) van de gemeente Dongen is in een nieuwe opzet van start gegaan. In het platform werken ondernemers en non-profitorganisaties met de gemeente Dongen samen. Met als doel het verbinden, verbeteren en promoten van Dongense toeristisch-recreatieve activiteiten.

Dongen kende al enkele jaren een TRAP-form. Dit overlegorgaan was aan vernieuwing toe. Met name de grootte van de groep bleek, vanwege verschillende belangen, niet altijd praktisch te werken. In samenspraak met de leden van het TRAP-form is een nieuwe structuur ontwikkeld, waarbij de gemeente als verbindende partij optreedt.

Drie sectoren
Het platform bestaat nu uit drie sectoren. Elke sector heeft een eigen kartrekker:
• Sector nachtverblijf/profit: o.a.: campings, B&B’s, hotels, groepsaccommodatie.
Kartrekker: Johan van Leijsen, eigenaar ‘t Volderke groepsaccommodaties.

• Sector activiteiten/profit: o.a. aanbieders van arrangementen, Horeca Dongen en Dongen Promotion.
Kartrekker: Diane Trommelen, eigenaar van 2handjes.nl.

• Sector non-profit: o.a. museum De Looierij, IJzertijdboerderij, culturele verenigingen, heemkundekringen.
Kartrekker: Jack Rijnen, voorzitter van de IJzertijdboerderij.

Overleg sectoren
De kartrekkers houden met hun eigen achterban periodiek overleg over ontwikkelingen en kansen op het gebied van toerisme en recreatie. In deze overleggen vormen zij een standpunt, dat zij inbrengen tijdens de plenaire TRAP-vergadering. Door deze aanpak worden de belangen van de verschillende doelgroepen beter geborgd, wat leidt tot meer betrokkenheid en betere producten. De kartrekkers vormen samen met wethouder Bea van Beers en secretaris Peter de Jongh het bestuur van het vernieuwde TRAP-form. Mirte Oostrom van Uitpunt Dongen en Olga van Vugt van de gemeente Dongen zijn als communicatieadviseur verbonden aan het toeristisch platform.

Drie speerpunten
In het eerste overleg met het nieuwe bestuur zijn drie speerpunten vastgesteld waarop het TRAP-form zich gaat richten: ondernemers en organisaties enthousiast maken om sámen het vrijetijdsaanbod van Dongen te versterken, het verder opwaarderen van routes in het openbaar gebied en gebiedscommunicatie.

Nu doorpakken
Wethouder Bea van Beers is blij met de nieuwe impuls: “Dongen heeft steeds meer te bieden op toeristisch-recreatief vlak. Gastvrijheid en de ligging zijn onze sterkste troeven. Het is nu tijd om door te pakken en het merk Verrassend Dongen meer uit te bouwen. En omdat de toerist niet in grenzen denkt, zoeken we naar een goede aansluiting met de regio. Het vernieuwde TRAP-form kan hierin veel betekenen.”

Verrassend Dongen
Een van de eerste concrete projecten van het vernieuwde TRAP-form is de Verrassend Dongen-dag op zondag 31 mei. De Hoge Ham wordt die dag het centrale punt met allerlei verrassende activiteiten. Een ware belevenis waar ook de winkeliers bij aansluiten. Daarnaast kunnen bezoekers uiteraard weer een kijkje nemen bij ondernemers in de recreatieve sector. Zij houden open huis en laten iedereen proeven, ervaren of beleven wat Verrassend Dongen inhoudt.

Prijsvraag
Met de nieuwe impuls voor het TRAP-form, is het ook tijd voor een nieuwe naam voor dit platform. De leden zoeken een naam die past bij waar het TRAP-form voor staat: verbeteren, verbinden en promoten van Dongense toeristisch-recreatieve activiteiten. De leden dagen u van harte uit om een nieuwe naam te bedenken. Voor de winnaar is er een verrassende prijs. U kunt uw inzending voor 12 mei 2015 e-mailen naar: [email protected]

Meer informatie
Bent u actief op het gebied van toerisme en recreatie in de gemeente Dongen en wilt u in contact komen met het TRAP-form? Neem dan contact op met de kartrekkers van de sectoren:

• Johan van Leijsen, sector nachtverblijf/profit, telefoon 0162-313306, e-mail: [email protected]
• Diane Trommelen, sector activiteiten/profit, telefoon 06-27034102 e-mail: [email protected]
• Jack Rijnen, sector non-profit, telefoon 06 – 539 565 56, e-mail: [email protected]
Voor vragen of suggesties aan de gemeente Dongen kunt u contact opnemen met:
• Peter de Jongh, beleidsadviseur toerisme en recreatie, telefoon 14 0162, e-mail: [email protected]

Reacties