Huurverhoging per 1 juli 2015

Foto:

Per 1 juli krijgen de huurders van Casade een inkomensafhankelijke huurverhoging (huursombenadering). Voor 1 mei ontvangen huurders van Casade hierover een persoonlijke brief.

De overheid wil met de inkomensafhankelijke huurverhoging het ‘scheefwonen’ tegengaan: het verschijnsel dat mensen in een huis blijven zitten dat eigenlijk te goedkoop voor ze is. Die woningen, met een huurprijs tot € 710,68, moeten vaker beschikbaar komen voor diegenen die minder verdienen. Meer doorstroom op de woningmarkt dus. De huur wordt afhankelijk van uw inkomen verhoogd met een percentage. Casade probeert huurders met een lager inkomen zo veel mogelijk te ontzien: lagere inkomens betalen een lagere huurverhoging. We kiezen ervoor niet het maximaal mogelijke te vragen.

Waarom een huurverhoging?
Daarnaast legt de overheid corporaties diverse heffingen op. Voor Casade betekent dat een extra kostenpost van 7,1 miljoen euro per jaar. Om dit op te kunnen vangen, bezuinigt Casade al enkele jaren stevig op haar eigen kosten. Dat blijft zo. Ook wordt kritisch gekeken naar investeringen in nieuwbouw en onderhoud. Niet alleen voor onze huidige huurders, maar ook voor de toekomstige generaties wil Casade goede en betaalbare huisvesting bieden. Omdat deze maatregelen onvoldoende zijn om de extra kosten op te vangen, ontkomt Casade er helaas niet aan om een huurverhoging door te voeren. Casade vraagt niet de maximale huurverhoging en probeert huurders met een lager inkomen zo veel mogelijk te ontzien: een lager inkomen betekent een lagere huurverhoging. Is uw inkomen wat hoger, dan is de huurverhoging ook wat hoger.

Voor meer info: https://www.casade.nl/nl-NL/Over-Casade/Nieuws/Laatste-nieuws/Huurverhoging.aspx

Reacties