Kees van Alphen erelid De Loswalklinkers

Foto:

Het nieuwe jaar is weer aangebroken en op vele plaatsen zijn de Nieuwjaarsbijeenkomsten weer gehouden. Het Dongens Zeemanskoor “De Loswalklinkers” kan en wil bij deze traditie natuurlijk niet achterblijven. Tijdens een bijzondere repetitieavond op 5 januari j.l. werd van de gelegenheid gebruikt gemaakt om elkaar weer alle goeds voor het nieuwe jaar toe te wensen.

Voorzitter Frans Hummelink liet tijdens een korte toespraak het voorbije jaar de revue passeren. “Afgelopen jaar werden een kleine 20 succesvolle optredens verzorgd mede door de nieuwe dirigent Bas de Ruyter. Er waren de nodige wisselingen in de bezetting en de nieuwe leden hebben intussen meer dan hun draai gevonden.” Ook het ontvallen van  ‘klein kapiteintje’ Jan Gorissen kreeg de verdiende aandacht.

Aan het slot van zijn speech haalde de voorzitter Kees van Alphen naar voren. Kees is medeoprichter van het koor en dirigeerde en begeleidde De Loswalklinkers van het begin tot afgelopen jaar. Met grote inzet en enthousiasme heeft Kees een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het koor zoals het nu bestaat. Hij werd dan ook met algemene instemming van alle medeklinkers verdiend benoemd tot het allereerste erelid. Het verraste, kersverse erelid dankte het koor voor deze gewaardeerde geste. Het bloed kruipt vervolgens waar het niet gaan kan en de accordeon werd vervolgens weer ter hand genomen door de muzikant in hart en nieren.

Voor het nieuwe jaar en zelfs al voor 2016 staan er al weer data omcirkeld in het monsterboekje van de zeemannen. Kijk voor de agenda en verdere info over de bemanning op www.deloswalklinkers.nl

Reacties