Zilveren knoop voor Els Zom-Jansen

Foto:

Zaterdagmiddag reikte burgemeester René van Diessen een zilveren knoop uit aan mevrouw Els Zom-Jansen (70). Zij ontvangt de knoop als blijk van waardering voor haar vrijwillige inzet voor een multi-cultureel Dongen. Burgemeester Van Diessen overhandigt de knoop aan het einde van een besloten bijeenkomst voor de taalmaatjes en taalcoaches van Taal Centraal. Deze groep genoot vandaag van een gevarieerde dag met een historische wandeling door de gemeente Dongen, van oudhollandse spelletjes en van internationale hapjes, die de taalmaatjes en -coaches zelf habben gemaakt. 

Els Zom is de drijvende kracht achter Taal Centraal, die voor buitenlandse taalmaatjes in Dongen een taalcoach zoekt en met hen actief de Nederlandse taal oefent. Wat begon met een vraag van de Stichting Nieuwe Kennis uit Rijen aan mevrouw Zom om zelf taalcoach te worden in Dongen, mondde uit in een zelfstandige werkgroep Taal Centraal, die momenteel uit 15 Dongense taalcoaches bestaat. Door haar grote betrokkenheid en enthousiasme wist mevrouw Zom deze coaches aan Taal Centraal te binden. Mevrouw Zom  is als eerste aanspreekpunt verantwoordelijk voor een match tussen taalmaatje en -coach, maar mevrouw Zom neemt ook de overige coördinerende taken op zich (vertegenwoordigen in overlegvergaderingen van bijv Vluchtelingenwerk, organisatie kennisdagen, financiering etc.). Naast deze coördinerende taken bezoekt Els Zom ook wekelijks haar eigen taalmaatje om samen de Nederlandse taal te oefenen.
Wereldvrouwengroep IRIS
Els Zom-Jansen is ook medeverantwoordelijk voor de (weder)oprichting van een groep internationale wereldvrouwen in Dongen: IRIS. Met haar enthousiasme en inzet heeft zij ervoor gezorgd dat er momenteel ongeveer 20 vrouwen zijn die elkaar 6x per jaar ontmoeten om samen activiteiten te ontplooien. Hierbij staan zelfontwikkeling, wederzijds respect en het oefenen van de Nederlandse taal centraal. Mevrouw Zom is binnen IRIS het eerste aanspreekpunt, zij organiseert de activiteiten en zij beheert de financiën. Samen met andere Stichtingen is mevrouw Zom mede-verantwoordelijk voor de viering van Internationale Vrouwendag (8 maart). Op deze dag genieten in Dongen zo’n 60 à 100 internationale vrouwen van cultuur, eten en dans. 
Overige vrijwillige werkzaamheden
Els Zom zat van 2006-2010 in de gemeenteraad voor de PvdA waar zij de portefeuille maatschappelijk beleid beheerde. Ook toen had zij al oog voor haar medemens en had zij speciale aandacht voor nieuwkomers in de gemeente Dongen, zoals asielzoekers en statushouders. Verder is Els nog actief als secretaris bij de Hobby-Expo Dongen en zij begeleidt jaarlijks een groep mensen met een verstandelijke beperking tijdens hun vakantie.
                       els2
Foto’s: Jan Stads / Pix4Profs