Feestelijke opening speeltuin Aakpark in ’s Gravenmoer

Foto:

In Elzenweide, de jongste wijk van ’s Gravenmoer, was het woensdagmiddag groot feest. De wethouders Ad van Beek en Beavan Beers waren beiden naar het Aakpark gekomen om daar, samen met de talrijk opgekomen kinderen uit de wijk, de nieuwe speeltuin feestelijk te openen. De speelvoorziening is in nauwe samenwerking met de dorpsraad ’s Gravenmoer en omwonenden gerealiseerd.

Op de locatie waar Elzenweide is gebouwd, was vroeger een houtbewerkingsbedrijf
gevestigd. Dat bedrijf liet een ernstige bodemverontreiniging achter. In samenwerking met ontwikkelaar Dura Vermeer en een klankbordgroep van bewoners is gezocht naar duurzame oplossingen om wonen mogelijk te maken. De klankbordgroep heeft zich daarbij sterk gemaakt voor een centrale speelvoorziening,  inclusief trapveldje. De dorpsraad en omwonenden hebben nagedacht over de inrichting. Dura Vermeer, eigenaar van het gebied, en de gemeente Dongen hebben de investeringskosten (30.000 euro) gedeeld.
aakpark2
Foto’s: Jan Stads / Pix4Profs