Leerlingen van Cambreur College kijken over hun grenzen

Foto:

De derde klassen (t)havo en (t)vwo van het Cambreur College in Dongen nemen op 24, 25 en 26 september deel aan het Cross Your Borders project. Tijdens het driedaagse project staat ontwikkelingsproblematiek centraal. Een team van enthousiaste jongeren voert het project uit.

Het project start met een indrukwekkende presentatie waarin de leerlingen kennismaken met thema’s als kindslavernij en medicijnentekort. Vervolgens onderzoeken de leerlingen in groepjes de ontwikkelingsproblemen van een bepaald land. Ze gaan met elkaar in discussie over welk probleem zij het onrechtvaardigste vinden. Uiteindelijk verwerken ze hun bevindingen in een creatieve presentatie. Dat resulteert bijvoorbeeld in een poppenkast over de schuldenproblematiek van Peru of in een rap over kinderarbeid in Burkina Faso. Tussendoor nemen de leerlingen deel aan interculturele workshops. Op dag drie volgen leerlingen een interactief klassikaal programma over de oplossingen voor ontwikkelingsproblemen. Dit programma schenkt ruim aandacht aan mogelijkheden die jongeren hebben om zelf iets te doen voor een betere wereld. Tenslotte is er een feestelijke afsluiting in de aula met een prijsuitreiking voor de beste groepen.
 
Cross Your Borders stelt zich ten doel scholieren van 3,4 mavo / havo en 3,4,5 vwo bewust te maken van armoede en onrecht in de wereld. Belangrijk hiervoor zijn de jongeren van Cross Your Borders die hun eigen enthousiasme voor het thema overbrengen op de scholieren. Cross Your Borders daagt leerlingen uit om zelf op onderzoek te gaan, een eigen mening te vormen en deze op een overtuigende manier te communiceren. Zo ontstaat er betrokkenheid bij de problematiek.
 
Het project brengt vernieuwend, innovatief onderwijs. Tijdens de drie projectdagen oefenen de leerlingen vaardigheden die in het reguliere onderwijs beperkt aandacht krijgen. Voorbeelden hiervan zijn het analyseren van complexe problemen, het samenwerken in groepen en het presenteren voor de klas. Cross Your Borders is een vakoverstijgend project waarin veel verschillende onderwerpen aan bod komen: van ontbossing tot corruptie en van vrouwenrechten tot internationale handel.
 
Het Cross Your Borders project is in 2004 opgezet door een groep jongeren die zich betrokken voelt bij armoede en mondiaal onrecht. Sindsdien is het initiatief sterk gegroeid en nemen jaarlijks ongeveer 8000 scholieren van 3,4 mavo /havo en 3,4,5 deel aan het project. Kijk voor meer informatie op www.crossyourborders.nl