Woningen in voormalige Aloysiusschool

Foto:

Nadat eerdere plannen het steeds niet haalden, lijkt het er nu op dat er eindelijk schot komt in de ontwikkeling van de voormalige Aloysiusschool. Projectontwikkelaar ‘This side up’ heeft een stedenbouwkundig plan¬†ingediend voor de ontwikkeling van het perceel. In het plan is ruimte voor acht zogenaamde grondgebonden woningen in het voormalige schoolgebouw en zes woningen in de gymzaal achter de school. De markante gevels van beide panden blijft in de plannen van de ontwikkelaar zoveel mogelijk intact. Eind september wordt het plan gepresenteerd aan de omwonenden.

De ontwikkelaar ‘This Side Up’ is gespecialiseerd in het herontwikkelen van karakteristieke panden. Het bedrijf zit ook achter de plannen voor de verbouw/ renovatie van het voormalige pand van Musis Sacrum aan de Julianastraat.¬†
Eerdere plannen die er op deze locatie ontwikkeld zijn, stuitten steeds op bezwaren van met name de buurtbewoners. In die gevallen was ook steeds sprake van sloop van de oude gebouwen en nieuwbouw, waarbij ook een gedeelte van natuurgebied ‘De Bergen’ achter de school betrokken werd. Dat is in de nieuwe plannen niet het geval.
Hieronder een kleine preview van de plattegrond in de nieuwe situatie
aloysius2