Oplossing in zicht voor Oude Kerk

Het bestemmingsplan voor de Oude Kerk in de Kerkstraat wordt op een aantal essentiële punten gewijzigd en, na goedkeuring door de Dongense gemeenteraad, opnieuw ter beoordeling  ingediend bij de Raad van State. In het aangepaste plan mogen niet meer dan 150 personen gebruik maken van het ruïne gedeelte van de kerk en zal er geen versterkte muziek meer toegestaan zijn. Verder mag er maximaal 12 keer per jaar een groter evenement plaatsvinden, waarbij genoemd verbod op versterkte muziek van kracht blijft.

Huiswerk
Een aantal buurtbewoners had de Raad van State gevraagd om een oordeel over het bestemmingsplan omdat zij het niet eens waren met een aantal zaken en de deugdelijkheid van de gedane onderzoeken in twijfel trokken. Volgens de Raad van State was de gemeente op enkele punten onzorgvuldig geweest. Zo had de gemeente bij  inventarisatie van de parkeerplaatsen ook de  parkeermogelijkheden in de garage en in de tuin bij de woningen meegeteld. Verder was er volgens de Raad van State teveel onduidelijkheid over de aantallen toegestane bezoekers, het soort evenementen en het toestaan van versterkte muziek. Genoeg redenen voor de Raad van State om  de gemeente op te dragen haar huiswerk nog eens goed over te doen.
De gemeente wilde de Stichting die de kerk beheert meer mogelijkheden bieden tot het houden van evenementen maar vooral op het gebied van het parkeren van bezoekers en de eventuele geluidshinder waren er volgens de Raad van State dus nog teveel onduidelijkheden. De gemeenteraad heeft in juni 2013 al ingestemd met het onderliggend bestemmingsplan maar volgens de Raad van State zijn diverse onderzoeken niet juist of onvolledig uitgevoerd.
jqg24x0ilj10g7yvrf9qhnrud
Goedkeuring
Met de aanpassingen die nu doorgevoerd zijn in het bestemmingsplan denkt de gemeente wel goedkeuring te krijgen van de Raad van State. “Als gevolg van de uitspraak is nader onderzoek verricht naar de aspecten geluid en parkeren. De uitspraak van de Afdeling en de resultaten van deze onderzoeken leiden er toe dat de plantoelichting en de planregels van het  bestemmingsplan op een aantal punten dienen te worden aangepast. De onderzoeken wijzen uit dat zowel ten aanzien van het aspect geluid als ten aanzien van het aspect parkeren aan de wettelijke normen kan worden voldaan. Naar aanleiding van de uitspraak en ter voorbereiding van het herstelbesluit  heeft overleg plaatsgevonden tussen de gemeente, stichting De Oude Kerk en de appellanten” aldus de gemeente in een bericht
Kosten
Voor Stichting De Oude Kerk ontstaat er nu een nieuwe situatie aangezien zij in hun exploitatie rekening hielden met verhuur van de ruïne voor commerciële activiteiten zoals feesten en partijen.  De  buurtbewoners die de zaak aan de Raad van State voorlegden halen echter vooralsnog opgelucht adem alhoewel een en ander voor hen nog niet helemaal afgerond is. “Er zijn veel kosten gemaakt in deze zaak terwijl de Raad van State duidelijk heeft gesteld dat de gemeente  hier op bepaalde punten onzorgvuldig gehandeld heeft. Het is niet juist dat je als Dongense burger de rekening krijgt voorgeschoteld terwijl je door de Raad van State in het gelijk gesteld bent. Dat is dus nog wel een punt van aandacht in deze kwestie.”
————————————————————————————————
         gk6ux085vhkoqromeofg8ha3s