Jongeren Zorgbelang Brabant ontbijten met wethouders 

Foto:

In juli is Zorgbelang Brabant begonnen met een zogenaamde ‘ontbijttour’. De jongeren van het Zorgbelang jongerenpanel en jongeren van Kompaan en De Bocht gaan op diverse dagen vroeg in de ochtend met medewerkers van de negen gemeenten in de regio ‘Hart van Brabant’ gezellig ontbijten. Tijdens dit ontbijt op de verschillende gemeentehuizen presenteren de jongeren hun tips voor de communicatie met jongeren en het betrekken van jongeren bij het maken van het nieuwe jeugdbeleid.  De aftrap van de ontbijttour was op 3 juli in Tilburg. Vanochtend kwam de ontbijttour op bezoek bij de wethouders Piet Panis en Bea van Beers. 

Wethouder Piet Panis ontving de jongeren samen met wethouder Bea van Beers donderdagochtend in het gemeentehuis. Bij het ontbijt waren tevens andere genodigden vanuit verschillende disciplines aanwezig om met de jongeren in gesprek te gaan over de veranderingen in de jeugdzorg. Jeugdarts: Maaike Horsten- van Heeswijk, medewerkers Team WIZ gemeente Dongen Lian van Meurs & Marieke Visser en raadslid Mieke Breugelmans-de Rooij prikten een vorkje mee en spraken met de jongeren over hun ervaringen. 
Tips
De tips die de jongeren van het Zorgbelang jongerenpanel aanbieden, hebben ze de afgelopen maanden verzameld. De tips zijn bedoeld om de beleidsmakers van de gemeenten te helpen bij het formuleren van hun nieuwe jeugdbeleid. De jongeren denken graag mee over dingen die zij belangrijk vinden. Ze kunnen heel goed aangeven wat wel en niet werkt in de jeugdhulp, wat er werkelijk nodig is. Zij zijn tenslotte de ervaringsdeskundigen. 
Jongerenparticipatie
Zorgbelang Brabant heeft jarenlange ervaring met het verzamelen van wensen, behoeften en ervaringen van jongeren die te maken hebben met jeugdhulp. Ze zetten hiervoor verschillende vormen van jongerenparticipatie in. Vormen die aansluiten bij de belevingswereld van jongeren. Zo organiseren ze bijvoorbeeld gastlessen en werken ze met een jongerenpanel. De ervaringsverhalen van jongeren zijn ontzettend waardevol voor het formuleren van beleid op het gebied van jeugd.
 
Visuele notulen
De reacties en quotes die worden opgehaald tijdens de verschillende ontbijtsessies bij de gemeenten worden samen met een filmpje met een interview van wethouder Bea van Beers gebundeld in een infographic. Half november leveren de jongeren een bijdrage aan een grote netwerkbijeenkomst georganiseerd door de gemeenten van de regio ‘Hart van Brabant’ in het Willem II stadion. Tijdens deze bijeenkomst zullen de jongeren onder andere de volledige infographic overhandigen aan alle aanwezige wethouders en gasten
Foto: Piet Eelants (dongenhomespot)