Laatste fase EVZ Om Dongen in uitvoering

Foto:

Op 8 september 2014 begint waterschap Brabantse Delta in samenwerking met gemeente Dongen aan de laatste fase van Ecologische Verbindingszone (EVZ) Om Dongen. De aanleg van de EVZ is opgedeeld in drie  fasen. De eerste twee fasen zijn in 2011 aangelegd. In totaal beslaat de EVZ zes kilometer. Met de aanleg van de derde fase, sluiten waterschap en gemeente dit project af

De functies van een EVZ
Een Ecologische Verbindingszone is een natuurvriendelijk ingerichte zone die tussen twee natuurgebieden in ligt. Hierdoor worden natuurgebieden met elkaar verbonden. Het is een soort kralensnoer van verschillende beplanting, bloemrijke graslanden en brede oevers. Een EVZ dient als leef- en ontwikkelingsgebied voor amfibieën, vleermuizen, dagvlinders, libellen en kleine zoogdieren. 
De derde en laatste fase
De gehele EVZ Om Dongen is zes kilometer lang en verbindt het gebied van de Biesbosch met het Brabantse achterland. Het tracé loopt vanaf de Witte brug bij de Wilhelminalaan tot de EVZ Wildertse Arm aan het eind van de Bosweg. Het derde deel van deze EVZ is circa 1,5 kilometer lang en loopt vanaf de Kwartelweg tot aan de Bosweg. Voor de realisatie van deze derde en laatste fase is in totaal drieënhalf hectare grond aangekocht door het waterschap. Hierdoor sluit de EVZ zo goed als mogelijk aan op de eerste en tweede 
fase. Het laatste deel van de EVZ stopt bij vliegveld Snoopy aan de Bosweg. Vanaf daar sluit deze aan op de houtsingel, die tijdens de ruilverkaveling door Staatsbosbeheer is aangelegd. Op de bijgevoegde kaart is het tracé van de EVZ in de verschillende fasen aangegeven. 
Samenwerking
Het project EVZ Om Dongen is opgestart in 2003. Gedurende al die jaren is goed en intensief samengewerkttussen waterschap Brabantse Delta, gemeente Dongen en met direct betrokkenen uit de streek. Deze samenwerking zetten zij in de toekomst graag voort. Een deel van het project is mogelijk gemaakt door  subsidie van de provincie. 
Meer informatie
Meer informatie over het project is te vinden via www.brabantsedelta.nl/werkinuitvoering of www.dongen.nl. Voor vragen tijdens de werkzaamheden kan er contact opgenomen worden met waterschap Brabantse Delta via 076 564 1000. 
‘Vitaal, mooi en schoon Brabants platteland. Dit project maakt deel uit van de herinrichting van het platteland en wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van Provincie Noord-Brabant. Aan de uitvoering werken overheden, maatschappelijke organisatie en particulieren, onder regie van Provincie Noord-Brabant.‘