Tien jaar Stichting Vrienden van het Hospice de Volckaert

Foto:

De stichting Vrienden van het Hospice de Volckaert werd op 14 september 2004 opgericht. Het 10-jarig jubileum wordt op zaterdag 13 september gevierd in de Oude Kerk/ruine aan de Kerkstraat van 19.30 tot 23.00 uur. Kaarten kosten 25 euro en zijn vanaf 18 augustus verkrijgbaar bij DA Drogist Ingrid aan het Looiersplein, bij Bruna Dongen aan de Hoge Ham, bij drukkerij Leijten aan de Hoge Ham  en bij de bestuursleden van de stichting. 

De avond begint om 19.30 uur met een ontvangst met koffie of thee. Om 20.00 uur start het programma met een welkomstwoord door de voorzitter van de stichting Rolf Vullings. Daarna verzorgt Paul Calis, werkzaam als psycholoog bij Volckaert Dongepark, een inleiding over het belang van het vrijwilligerswerk in het hospice en met name van de goede opleiding en coaching van de  vrijwilligers. Een bewuste keuze, omdat de stichting een deel van de kosten die daarmee gemoeid zijn betaalt. Een structurele uitgave en om ieder jaar aan de verplichtingen te kunnen voldoen is het van belang dat het fonds gevuld blijft. De enige inkomsten van de stichting zijn de jaarlijkse bijdragen van donateurs en incidentele giften. En natuurlijk acties. Vorig jaar organiseerde de stichting een kunstveiling die 11.000 euro opleverde. Het bestuur hoopt met het jubileumfeest de pot weer flink te kunnen vullen. Dat kan, doordat de organisatiekosten minimaal zijn. De 25 euro entree is een rechtstreekse donatie aan de stichting en de besteding van het geld is duidelijk.
Leuke avond
Bezoekers krijgen er bovendien een leuke avond voor. Voor de pauze verzorgt het Kunstpodium een verrassend gevarieerd programma. In de pauze worden de gasten door Cees Vermeulen van Partycentrum Vermeulen getrakteerd op een drankje en een hapje. Hij sponsort ook de koffie en thee bij binnenkomst. Na de pauze treedt het Kamerkoor van het Zuid Nederlands Concertkoor op. De avond wordt op humoristische wijze afgesloten door Aafke Boudewijns. Mark Rombouts en Jan Sprangers van AVEsupply verzorgen het licht en geluid. Lisette Goos van Goos Evenementenorganisatie zorgt ervoor dat alles soepel verloopt. Niet onvermeld mag blijven dat ook de Stichting de Oude Kerk een forse bijdrage levert aan het laag houden van de organisatiekosten. 
Informatie
Wie meer informatie wil over de feestavond of over de stichting kan contact opnemen met het secretariaat via de mail: [email protected]