Fysiotherapiepraktijk Fysio Attent behaalt (ISO9001) HKZ-certificaat 

Foto:

Op 6 juli 2014 heeft Fysiotherapiepraktijk  Fysio Attent, gevestigd aan de Bolkensteeg 19A, de externe HKZ-audit van certificerings-instantie KIWA met succes en  zonder tekortkomingen doorlopen. Vandaag mocht Freek Rijvers  het HKZ-certificaat daadwerkelijk in ontvangst nemen.

HKZ (harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector) – ISO9001 is het onafhankelijke
kwaliteitskeurmerk voor de zorgsector. Het HKZ model stelt het primaire proces, het zorgproces, centraal. Het maakt zichtbaar dat het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, patiënten/consumenten en de overheid worden gesteld.
Als gecertificeerde fysiotherapiepraktijk heeft Fysio Attent de bedrijfsvoering zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. 
Fysio Attent heeft middels de audit aantoonbaar gemaakt dat:
– u binnen 48 uur een afspraak heeft;
– de patiënt met zijn klacht centraal staat;
– de resultaten van de behandeling tijdens de behandelperiode worden besproken;
– de patiënten tevreden zijn over de geleverde zorg en begeleiding;
– er voortdurend wordt gewerkt aan het verbeteren en uitbreiden van de behandelmogelijkheden en de dienstverlening.
Wilt u meer weten over Fysio Attent en wat wij voor u kunnen betekenen?
Bezoek dan de website www.fysio-attent.nl of bel  0162-315420.
fysio3