Speelwater Beljaart Buiten weer open

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Het speelwater in Beljaart Buiten wordt weer opengesteld voor publiek. Door de hevige regenval eerder deze week zijn de drijflaagplakkaten waarop twee soorten blauwalg waren aangetroffen, verdwenen. 

Vandaag heeft Waterschap Brabantse Delta nogmaals gecontroleerd op de aanwezigheid van de blauwalg die vrij rondzwemt in het water. In het water van Beljaart Buiten is geen zwevende blauwalg aangetroffen.
 
Advies
Wel blijft het advies gelden om niet gaan zwemmen in het water. Beljaart Buiten is als speelgebied ingericht, niet als zwemplas. Bij het water zijn borden geplaatst om bezoekers hierop te wijzen. Bovendien wordt gewezen op de risico’s die natuurwater met zich meebrengt: De kans op huidirritaties en/of jeuk blijft bestaan.
 
Monitoring
Vrijdag 1 augustus is alleen de aanwezigheid van de blauwalg onderzocht. De komende weken laat de gemeente de kwaliteit van het speelwater in Beljaart Buiten monitoren. Aanwezigheid van andere algen wordt hierin meegenomen. Mocht de kwaliteit verslechteren, dan bekijkt de gemeente welke maatregelen nodig zijn. Heeft u vragen of twijfelt u bijvoorbeeld aan de waterkwaliteit? Neem dan contact op met de gemeente Dongen via 14 0162 (algemeen telefoonnummer).
 
Oplossing lange termijn
De komende tijd zoekt de gemeente in samenwerking met waterschap Brabantse Delta naar een structurele maatregel om overlast te voorkomen.
Foto: Jan Stads / Pix4Profs