Werkzaamheden fietspad Meester Janssenweg afgerond

Foto:

De werkzaamheden aan het fietspad aan de Meester Janssenweg zijn op vrijdag 25 juli afgerond. Het fietspad is verbreed en voorzien van asfalt. De werkzaamheden hebben ruim 2 weken geduurd. De omleidingsroute is op 25 juli opgeheven. De komende periode zullen er nog wat werkzaamheden plaatsvinden rondom het fietspad in het groen.

Aanleiding
Het fietspad aan de Meester Janssenweg heeft veel last van worteldruk. Vooral na de zomerperiode drukken de wortels van de bomen de tegels omhoog. Met als gevolg gevaarlijke situaties voor fietsers en bromfietsers. Bij het Fietsmeldpunt.nl, dat vorig jaar in de regio werd opengesteld om gevaarlijke situaties  te melden, kwamen al diverse klachten over dit fietspad binnen. Bij de uitvoering van het project zijn de genoemde klachten verholpen. De provincie Noord-Brabant verleent subsidie voor dit kwaliteitsverbeteringsproject.
Groen 
Om de wortels van de bomen meer ruimte te geven, werd het fietspad waar mogelijk verder naar de sloot gelegd. Hierdoor wordt de berm tussen de rijbaan en het fietspad breder en blijven de bomen in goede conditie.