Speelwater Beljaart Buiten blijft voorlopig afgesloten

Foto:

Het speelwater in Beljaart Buiten blijft voorlopig uit voorzorg afgesloten voor publiek. Donderdag 24 juli heeft de gemeente Dongen de resultaten van aanvullend laboratoriumonderzoek ontvangen. De parasiet die zwemmersjeuk veroorzaakt is niet aangetroffen. De kwaliteit van het water als zijnde zwemwater is als ‘goed’ aangemerkt. Bij aanvullend hydro-biologisch onderzoek naar de beplanting in en rond het water zijn echter lage concentraties van twee soorten blauwalg aangetroffen. Bij eerder onderzoek in het water zelf werd geen blauwalg geconstateerd.

De soorten blauwalg die deze week zijn aangetroffen hechten zich vast aan beplanting die van de bodem naar boven komt drijven. Deze zogeheten ‘drijflaagplakkaten’ komen in het water in Beljaart Buiten voor. De bewuste blauwalgen kunnen huidirritaties veroorzaken.
 
Oplossing
Het laboratorium dat het onderzoek in opdracht van de gemeente heeft uitgevoerd, adviseert contact met het water voorlopig te vermijden. Ook geeft het bureau aan dat de drijflaagplakkaten ieder jaar kunnen voorkomen, vaak in de zomer of daarvoor. Nu het water doorspoelen heeft geen effect. Daarnaast zijn de wilde ganzen in Beljaart Buiten een aandachtspunt. De ontlasting van de ganzen kan voor een toename van blauwalg zorgen. De gemeente gaat in samenwerking met het Waterschap Brabantse Delta op zoek naar een structurele oplossing voor het probleem.
 
Maatregelen
Voorlopig handhaaft de gemeente de voorzorgsmaatregelen:
·         Speel/zwem niet in het water in Beljaart Buiten;
·         In Beljaart Buiten zijn borden geplaatst om mens en dier te attenderen op deze maatregel;
·        Rond het water zijn hekken geplaatst om spelende kinderen zonder ouders duidelijk te maken dat zij niet in het water mogen spelen/zwemmen.
beljaart112
 
Advies aan inwoners
Heeft u Beljaart Buiten bezocht en heeft u last van huidirritaties of andere klachten? Neem dan contact op met uw huisarts. Heeft uw hond klachten? Neem dan contact op met uw dierenarts.
 
Achtergrondinformatie
In de speeltuin Beljaart Buiten spelen normaal gesproken veel kinderen. Vorige week ontving de gemeente in totaal 4 meldingen van kinderen met huidirritaties na het spelen in het water in Beljaart Buiten. Naar aanleiding daarvan heeft het Waterschap Brabantse Delta meteen onderzoek gedaan naar blauwalg in het water. Deze werd niet in het water aangetroffen. Op advies van het waterschap is nader onderzoek gedaan naar de oorzaak die het meest voor de hand lag: zwemmersjeuk. Dit is een allergische reactie die in de zomer vaak optreedt bij kinderen na het zwemmen in zoet water waarin slakken voorkomen. De parasiet die zwemmersjeuk veroorzaakt is echter niet aangetroffen. Aanvullend onderzoek naar de beplanting in en rond het water heeft echter uitgewezen dat er twee soorten blauwalg aanwezig zijn. Deze hechten zich vast aan de beplanting die van de bodem naar boven komt drijven.
Foto’s: Jan Stads / Pix4Profs