PGB cliënten Wmo in beheer bij Sociale Verzekeringsbank

Foto:

Er zijn cliënten van de gemeente Dongen die een Persoonsgebonden Budget (PGB) ontvangen voor hulp bij het huishouden en/of een Wmo-voorziening. De PGB-regeling verandert komend jaar. Vanaf 1 januari 2015 gaat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de PGB’s beheren. De SVB krijgt dan wettelijk het zogenaamde ‘trekkingsrecht’ op de PGB’s.

Trekkingsrecht, wat is dat?
Vanaf januari 2015 beheert de Sociale verzekeringsbank het persoonsgebonden budget van cliënten. De gemeente maakt het persoonsgebonden budget dan over aan de SVB.  De SVB betaalt vervolgens de rekeningen aan de zorgverleners van de cliënten. 
Waarom trekkingsrecht?
De overheid wil oneigenlijk gebruik van het PGB tegengaan. Het trekkingsrecht maakt het mogelijk om alle betalingen aan zorgverleners vooraf te controleren. De SVB gaat bijvoorbeeld na of de cliënt een overeenkomst heeft afgesloten met de zorgverlener of zorginstelling die betaald moet worden.
Is het verplicht om volgend jaar het PGB onder te brengen bij de SVB?
Ja. De gemeente is verplicht om de werkzaamheden met betrekking tot de uitvoering van betalingsbeslissingen van het PGB aan de SVB uit te besteden. Dit is in de Wmo 2015 geregeld.
Verandert er iets aan de hoogte van het PGB?
De invoering van het trekkingsrecht heeft géén gevolgen voor de hoogte van het PGB van een cliënt. Het trekkingsrecht gaat over het beheer van het PGB. Maar per 1 januari 2015 verandert er veel binnen de sociale zekerheid en in de zorg. Voor wie dit gevolgen heeft, qua PGB of andere regelingen, is per persoonlijke situatie verschillend. 
Hoe gaat het trekkingsrecht in zijn werk?
De gemeenten en de SVB zijn samen verantwoordelijk voor een goede voorbereiding zodat de betaling aan zorgverleners van de PGB budgethouders per 1 januari 2015 soepel verloopt. Daarom is de gemeente Dongen inmiddels druk in de weer met de voorbereidingen.
Wat moeten cliënten doen?
Niets. Cliënten krijgen vanzelf bericht. Zodra er meer bekend is over het trekkingsrecht per situatie, laat de gemeente Dongen dit aan haar cliënten weten. 
Foto: Erald van der Aa