Gemeente maakt werk van werk

Foto:

Dinsdagmiddag ondertekende de gemeente Dongen een contract met Cardan. De gemeente Dongen gaat hierdoor een meerjarig partnership aan met een private uitvoerder gericht op brede ondersteuning van werkzoekenden naar en inzet op de arbeidsmarkt. Dit houdt niet alleen in dat klanten worden begeleid en gecoacht maar ook dat Cardan helpt plekken op de arbeidsmarkt te creëren. 

Doel van de samenwerking
Het doel van de samenwerking is om zo veel mogelijk werkzoekenden aan betaald werk te helpen. Cardan gaat zich richten op mensen met een bijstandsuitkering die binnen 12 maanden kunnen uitstromen naar betaald werk. De samenwerking is voor tenminste 4 jaar en gaat in op 1 augustus 2014. 
Algemeen directeur Joost Eijkens van Cardan en verantwoordelijk wethouder Piet Panis tekenden het contract in het gemeentehuis. In februari 2014 heeft de gemeente Dongen besloten om mee te doen in de aanbesteding van de gemeente Tilburg voor de pijler Begeleiding in het kader van Werk en Inkomen. Na een zorgvuldig traject is Cardan de ‘ winnaar ‘ van de aanbesteding en sluit de gemeente dus een contract met Cardan voor de begeleiding naar en op de arbeidsmarkt van 30 mensen per jaar.
Strategie
Centraal bij gemeente Dongen staat de strategie om zoveel mogelijk mensen te activeren naar de reguliere arbeidsmarkt, in zowel groepsverband als individueel. Bij de begeleiding is het doel om op een efficiënte en effectieve wijze vorm te geven aan de dienstverlening. Daarnaast wordt maximaal aansluiting gezocht en gevonden bij de behoefte en mogelijkheden van de werkgevers en de arbeidsmarkt in Dongen en in de individuele klant aanwezige kracht. Dit lukt alleen als mensen zo snel mogelijk ervaring op gaan doen bij echte bedrijven met echt werk. Zo kunnen ze zichzelf gericht ontwikkelen en wordt de stap naar betaald werk zo klein mogelijk.
Met dank aan: Piet Eelants (dongenhomespot.nl)