Maximale snelheid Eindsestraat blijft 60 km

Foto:

Het college heeft een besluit genomen betreffende het snelheidsregime Eindsestraat buiten de bebouwde kom.  Op basis van de de verkeersdrukte, het aandeel landbouwvoertuigen en de vele in- en uitritten op de Eindsestraat, vindt het College het omwille van de verkeersveiligheid gewenst het huidige snelheidsregime van 60 km per uur te handhaven. Dit in tegenstelling tot hetgeen in het verkeersbeleidsplan als toekomstige wensbeeld staat opgenomen waarbij de Eindsestraat geüpgraded is naar een 80 km per uur weg.Bewoners worden middels een bewonersbrief nader geïnformeerd.