Niet spelen en zwemmen in water Beljaart Buiten

Vandaag heeft de gemeente Dongen twee meldingen ontvangen van kinderen met huidirritaties (jeuk) na het spelen in het water in Beljaart Buiten. Naar aanleiding daarvan heeft het Waterschap Brabantse Delta meteen onderzoek gedaan naar blauwalg. Daaruit blijkt dat er geen blauwalg is in het water in Beljaart Buiten.

Op advies van het waterschap wordt nader onderzoek gedaan naar de oorzaak die nu het meest voor de hand ligt: zwemmersjeuk. Dit is een allergische reactie die in de zomer vaak optreedt bij kinderen na het zwemmen in zoet water waarin slakken voorkomen. Zwemmersjeuk is, in tegenstelling tot blauwalg, ongevaarlijk, maar levert irritatie en jeuk van de huid op. Het duurt enkele dagen voordat de uitkomst van het onderzoek bekend is.
Maatregelen
Tot die tijd neemt de gemeente voorzorgsmaatregelen:
–       Speel/zwem niet in het water in Beljaart Buiten;
–       In Beljaart Buiten worden borden geplaatst om mens en dier te attenderen op deze maatregel;
–       Ook worden rond het water hekken geplaatst om spelende kinderen zonder ouders duidelijk te maken dat zij niet in het water mogen spelen/zwemmen.
Advies
Heeft u Beljaart Buiten bezocht en heeft u last van huidirritaties? Neem dan contact op met uw huisarts.
 
Heeft uw hond klachten? Neem dan contact op met uw dierenarts.
Foto: Jan Stads / Pix4Profs