Overname Welzijnswerk per 1 juli 2014

Foto:

ContourdeTwern neemt per 1 juli 2014 één op één het BCF-contract 2013-2016 voor het uitvoeren van het welzijnswerk over van Stichting Richting. Het (vaste) personeel blijft hierbij behouden en daarmee wordt de lokale verankering bewerkstelligd. Het personeel van Stichting Richting is geïnformeerd over de overname van de activiteiten van Stichting Richting door ContourdeTwern. Donderdag 10 juli tekenden dhr. Leeggangers (bestuurder Stichting Richting), dhr. Mevis (bestuurder ContourdeTwern) en wethouder Piet Panis de benodigde documenten.

Aanleiding
Eind 2013 heeft het bestuur van Stichting Richting de gemeente Dongen op de hoogte gebracht van het idee om de stichting onder te brengen bij een professionele welzijnsorganisatie. Stichting Richting gaf hierbij aan dat een vrijwillig bestuur niet langer de kwaliteit en capaciteit kan leveren om op lokale schaal in te spelen op de toenemende complexiteit in en om het welzijnswerk, in combinatie met bezuinigen op de budgeten voor  het welzijnswerk. Gezien de regionale samenwerking in de regio Midden-Brabant is ervoor gekozen serieuze gesprekken te voeren met het regionaal opererende ContourdeTwern. 
Voorwaarden en financiën
Na de ondertekening van de intentieovereenkomst in maart 2014 heeft intensief overleg plaatsgehad tussen het bestuur van Stichting Richting en ContourdeTwern. Ook werd er met de gemeente gesproken over de randvoorwaarden die de gemeente stelt aan een overname. Denk hierbij aan:
– Lokale verankering;
– Behoud personeel;
– Beheer van jongerencentrum De Poort;
– Financiën 
Het bestuur van Stichting Richting wil het restant van het eigen vermogen in blijven zetten in lijn met de doelstellingen van de stichting. Het idee is om een aantal goede doelen uit te kiezen. Het bestuur van Stichting Richting hecht eraan dat het activiteiten betreft voor het welzijn van alle Dongenaren.
JC De Poort
Jongeren Centrum De Poort blijft ook na de overname beschikbaar voor de jeugd. De andere, reeds bestaande, activiteiten kunnen eveneens blijven plaatsvinden in De Poort.
Dienstverlening
Met de overname door ContourdeTwern  blijft de kwaliteit en de continuïteit van de dienstverlening gewaarborgd voor de inwoners van Dongen.