Biezenkring en Anspachschool scoren beste in RTL onderzoek

Foto:

RTL Nieuws heeft deze week de Cito-scores van alle basisscholen in Nederland weer gepubliceerd. Vergeleken met vorig jaar zien de cijfers voor wat betreft de  negen Dongense scholen en beide basisscholen uit ’s Gravenmoer er wat anders uit. De Biezenkring en de J.J. Anspachschool scoren bij de scholen uit Dongen en ’s Gravenmoer het beste met een 7,5.  Onderling zijn er echter nog wel wat verschillen tussen de diverse scholen. Hieronder vindt u de cijfers van de scholen uit Dongen en ’s Gravenmoer De scores zijn gewogen op basis van de achtergrond van de leerlingen, en ook voor het aantal leerlingen dat per school meedeed aan de toets 

De cijfers  
(gewogen eindcijfer RTL-onderzoek en gemiddelde citoscore). 
Tussen haakjes de scores van vorig jaar.
                                                                                      2014               2013
B.S.De Biezenkring                                           7,5    536,5       (7,1      535,9)
J.J. Anspachschool                                            7,5    537,3       (7,0      535,7) 
OBS De Springplank (’s Gravenmoer)        7,2    539,8      (6,7      535,4)
Heilig Hartschool                                               7,2    536,2      (7,9      539,4)                 
B.S. Sint Agnes                                                     7,1    534,9      (7,5      537,7)                  
R.K Basisschool Achterberg                           6,7    533,4      (7,3      537,5)  
B.S. De Noorderpoort                                        6,6    535,7      (6,4      532,8)
B.S. De Vlinderboom                                          6,3    529,9      (6,8      534,8)          
B.S. De Wegwijzer (’s Gravenmoer)            6,2     527,6      (7,5      537,5)                     
B.S. Sint Jan                                                           6,2      534,1     (6,4      533,0)                
B.S. De Westerkim                                              5,6      527,1    (6,8       533,2)                
Wat betekenen deze cijfers?
RTL Nieuws gebruikt een gewogen berekening waardoor er rekening kan worden gehouden met verschillen tussen scholen. Niet iedere basisschool heeft dezelfde soort leerlingen. Op sommige scholen komen leerlingen al binnen met een achterstand, terwijl andere scholen juist vooral kinderen van hoogopgeleide ouders hebben. Ook laten sommige scholen alle leerlingen meedoen aan de Cito-toets, terwijl op andere scholen zwakke leerlingen niet meedoen. 
 
Hoe werkt deze methode?
Voor iedere school wordt een gemiddelde ‘Cito-score’ berekend, op basis van de beschikbare jaren en het deelnamepercentage. Die score wordt vergeleken met de scores van scholen die dezelfde soort leerlingen hebben. Hoe beter de score is in vergelijking met de andere scholen, des te hoger het rapportcijfer. Doet een school het precies even goed, dan scoort die een 7. Lees hier hoe het precies zit.
Foto: ANP