3T: De Tegenprestatie 

Foto:

In de huidige Wet Werk en Bijstand (Wwb) is de mogelijkheid opgenomen om mensen met een uitkering te vragen om een tegenprestatie uit te voeren.  Het doel van de tegenprestatie is dat zij in ruil voor hun bijstandsuitkering een ‘maatschappelijk nuttige activiteit’  verrichten. In de nieuwe Participatiewet  van  2015 krijgt de Tegenprestatie een belangrijke plaats.  Om ervaringen op te doen met de uitvoering hiervan is Stichting Richting in opdracht van de gemeente Dongen aan de slag gegaan  met de pilot Tegenprestatie. 

Op 6 mei 2014 is de officiële  aftrap gegeven door de gemeente Dongen in een voorlichtingsbijeenkomst aan een groep van 15  personen. Hierna zijn, door een medewerker van Stichting Richting, individuele gesprekken gehouden met de deelnemers. Het bleek dat een aantal deelnemers al vrijwilligerswerk verrichtte. Inmiddels wordt de tegenprestatie door 8 deelnemers uitgevoerd. Vijf deelnemers verrichten vrijwilligerswerk bij onder andere de Wereldwinkel, de Volckaert  en Wonen Zorg Service in de Wijk (WZSW). Drie deelnemers verrichten andersoortige activiteiten: vertaalwerkzaamheden, het bieden van hulp aan mensen binnen het eigen netwerk,  helpen op school en  met de opschoondag. 
Een goed voorbeeld is dat één van de deelnemers zorgt voor het onderhoud in de tuin van de buurvrouw. In ruil hiervoor  krijgt de deelnemer een uur per week ondersteuning in het oefenen van de Nederlandse taal.  
Eigen kracht en mogelijkheden
Bij het bespreken van de tegenprestatie sluit de medewerker van Stichting Richting  zoveel mogelijk  aan  bij de interesses en  mogelijkheden van de kandidaten. Hierdoor wordt goed gekeken naar de inzet van de eigen kracht en mogelijkheden van de kandidaat of deelnemer. Uit die gesprekken blijkt dat een aantal deelnemers zelf in staat is de tegenprestatie in te vullen. Voor wie dat lastig vindt biedt Stichting Richting ondersteuning door bijvoorbeeld het bespreken (en wegnemen) van eventuele belemmeringen en het kiezen uit de mogelijkheden. 
Positief effect
Uit de eerste resultaten komt een positief neveneffect naar voren. Een groot gedeelte van de deelnemers heeft aangegeven dat ze na de uitvoering van de tegenprestatie hun activiteiten (vrijwillig) voort willen zetten. Zodra de pilot en  de evaluatie met de gemeente Dongen is  afgerond,  worden de eindresultaten bekend gemaakt. 
Vragen en meer informatie
Heeft u nog vragen over de pilot Tegenprestatie? Neem dan contact op met Ingrid Oosterling of Evelyne Hemelaar van Stichting Richting via telefoonnummer 0162-314 138.