VIP van de Maand: Wijkraad Oud-Dongen

Foto:

Regelmatig zet het VIP Dongense vrijwilligers in het zonnetje door iemand of een groep te benoemen tot Very Important Person. Via een interview worden ze onder uw aandacht gebracht. De VIP van deze keer is geen persoon, maar de gehele wijkraad van Oud Dongen. Deze wijkraad is onlangs opnieuw gestart na een ‘wijkraadloze’ periode. Namens de wijkraad, die nu bestaat uit een viertal mensen, heb ik vandaag een gesprek met Piet Dilven en Simone Willemen.

Wijkraad Oud Dongen
Beide leden van de wijkraad zijn een tijd terug al gevraagd om lid te worden van de wijkraad. Simone was altijd al een zeer betrokken wijkbewoner. “Wij kregen dat van huis uit mee”, geeft zij aan. Ze is opgegroeid in het buitengebied tegenover de Coca Cola fabriek. “Wij hadden de buren echt wel nodig destijds en werkten ook veel samen”. Piet wil met de wijkraad meer betrokkenheid in de wijk bewerkstelligen. 
“Het is in alle opzichten belangrijk dat je je eigen buren kent en daar een band mee opbouwt”, zegt  Piet , “het maakt het leven een stuk beter als je het gevoel hebt dat je er niet alleen voor staat“ Eén van de leuke dingen die de wijkraad organiseert is volgens Simone de straatspeeldag voor de kinderen van Oud Dongen. Deze vond een dikke week geleden plaats en de reacties daarop zijn hartverwarmend. “De kinderen hebben zo fijn kunnen spelen en het is ook zo leuk om te zien, dat zij, naast het spelen op springkussens en een panna-veldje, ook zelf dingen bedenken”. “Het is goed om kinderen uit te dagen”, aldus Simone en Piet. “Ze komen dan vaak zelf op ideeën en dat is weer goed voor hun zelfvertrouwen”. Eigenlijk geldt dat natuurlijk ook voor volwassenen en ouderen!
Ons helpt ons 
Het eerste initiatief dat de wijkraad Oud Dongen, in de gedeeltelijke nieuwe samenstelling van de grond krijgt is een burenhulpproject: ‘Ons kent ons’. In dit project wordt hulp geboden aan buurtbewoners, die dat kunnen gebruiken. De reacties tot nu toe zijn zeer enthousiast! Het uitgangspunt is dat niet iedereen alles zelf kan en dat hoeft ook helemaal niet. Een vriendelijke groet van mensen die je tegenkomt op straat en een veilig gevoel in eigen straat, buurt of wijk is onbetaalbaar. Als je weet waar je terecht kunt met je vraag of met je aanbod, merk je dat het eigenlijk heel eenvoudig is om elkaar te leren kennen.
Kijk maar eens op de website van Oud Dongen (www.wijkraadouddongen.nl) Misschien heb je zelf wel een vraag of een aanbod voor de mensen om je heen! De eerste match, iemand die graag een anti-virusprogramma op zijn computer wilde hebben, is vorige week al gemaakt. Het wachten is nu op de volgende.
Vrijwilligers
Piet heeft een achtergrond in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Simone heeft lang in een winkel gewerkt en combineert nu banen in de schoonmaak. Beiden hebben naast hun wijklidmaatschap nog andere vrijwilligersbanen. Zo zet Piet zich in voor bewoners van de Volckaert waar hij een gespreksgroep leidt, en ook regelmatig met een bewoner gaat wandelen. Simone is verkeersregelaar, begeleidt brigadiers op de basisschool en collecteert ook nog eens van tijd tot tijd. 
Vrijwilligerswerk dient vooral een goed doel, zo geven zij aan. Het is goed om je in te zetten voor je medemens en eigenlijk zou iedereen dat moeten doen. Het is fijn om aan een ander te denken en het geeft je een goed gevoel. Sommige mensen hebben alleen een duwtje nodig…  Hierbij dus een oproep van Piet en Simone: “Woon jij in Oud Dongen en spreekt  ons verhaal je aan, laat dan eens van je horen!” Je kunt je melden bij Stichting Richting voor meer informatie: spreekuur dinsdag en donderdag van 13.30u tot 15.30u in Theek5.
Rechtstreeks melden bij de wijkraad kan natuurlijk ook: [email protected] 
Mensen kunnen zich aansluiten bij de wijkraad, om zich bijvoorbeeld bezig te houden met verkeersveiligheid, helpen bij de opzet van een buurthuis in de wijk, maar ook voor bijv. de aankomende burendag.