Nieuwe stap Multifunctionele Accommodatie 

Foto:

Gemeente Dongen, Stichting DonckHuys, Bibliotheek Theek 5 en Het KunstPodium hebben hun handtekening gezet onder een intentieverklaring om samen de haalbaarheid van een Multifunctionele Accommodatie (MFA) te onderzoeken. In de verklaring spreken de partners uit dat zij in november 2014 definitief een besluit willen nemen over de haalbaarheid van gezamenlijke huisvesting en samenwerking in een Dongens MFA.

In het coalitieakkoord dat de Volkspartij Dongen, de Dongense VVD en de PvdA op 24 april jl. presenteerden, is de ambitie verwoord om de MFA in deze collegeperiode te realiseren. De gedachte hierachter is dat sociaal-culturele activiteiten en voorzieningen in Dongen betaalbaar en laagdrempelig blijven – ook op termijn. Dat lukt niet als iedereen apart gehuisvest blijft en verschillende panden in gebruik blijven. Door te investeren in één ontmoetingsplek voor sociaal-culturele activiteiten, kunnen zaken efficiënter worden georganiseerd, kunnen gebruikers nieuwe leden bereiken of nieuwe activiteiten ontplooien.
´Samenwerking als basis´
Stichting DonckHuys, Bibliotheek Theek 5 en Het KunstPodium zien een meerwaarde om hun aanbod, dienstverlening en activiteiten onder te brengen in een nieuw gebouw op de locatie waar nu De Cammeleur staat. Deze visie hebben de partijen recentelijk vertaald in een werkdocument getiteld ´Samenwerking als basis – op weg naar een Dongens MFA´. Het document werd eind mei aan het college van burgemeester en wethouders aangeboden en sluit aan bij het coalitieakkoord. Na deze fase van verkenning is de behoefte ontstaan om een en ander samen concreet te maken.
Visie uitwerken
De komende maanden moet duidelijk worden hoe de visie op gezamenlijke dienstverlening, huisvesting en exploitatie er concreet uit ziet. De partijen streven naar ingebruikname van de MFA in de zomer van 2017, en vanuit dat streven naar de totstandkoming van (tenminste) een ondernemingsplan, een Programma van Eisen voor het nieuwe gebouw en een exploitatiebegroting vóór 1 november aanstaande.
Toekomstperspectief
Gemeente Dongen, Stichting DonckHuys, Bibliotheek Theek 5 en Het KunstPodium werken hiervoor nauw samen. De ontwikkeling van het gebouw raakt namelijk ook aan huisvestingslasten en subsidies van de vier partners. Doel is om in november duidelijk te hebben of de MFA voor iedere partner een solide toekomstperspectief biedt. Uitgangspunt blijft, dat de tarieven voor de huidige gebruikers van De Cammeleur en ’t Schouw in lijn zullen liggen met het actuele prijsniveau.