Reconstructie Hoge Ham begint 18 augustus

Op maandag 18 augustus begint de reconstructie van de Hoge Ham. Het deel vanaf de Dr. Willem Dreeslaan tot en met de kruising Biezen krijgt in een tijdsbestek van drie maanden een nieuw gezicht. Ook wordt de rijrichting in de Hoge Ham omgedraaid. Benieuwd naar de planning van de werkzaamheden? Op donderdag 17 juli is er een informatieavond in De Cammeleur, aanvang 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur). U bent van harte welkom.

Aannemer C-Infra uit Dongen voert de werkzaamheden uit en zal de aanpak en de planning tijdens de informatieavond nader toelichten. Ook wordt belangstellenden geïnformeerd over de bereikbaarheid van het centrum tijdens het project. 
Bedrijfsbezoeken
Ondernemers die met hun pand grenzen aan het werkvak worden na de informatieavond aanvullend benaderd om specifieke wensen door te nemen, zoals de bevoorrading tijdens de uitvoering van het project. Projectuitvoerder Hein van der Eerden zal hiervoor afspraken inplannen. 
BouwApp
Tijdens het project kunt u onder andere via uw smartphone of tablet op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen. Vanaf aanvang van de werkzaamheden (18 augustus) kunt u de gratis ‘BouwApp’ downloaden in de Apple Store en de Google Play Store. De BouwApp voor dit project heet ´Reconstructie Hoge Ham´ en zal regelmatig worden voorzien van foto´s van de projectlocatie.
Achtergrondinformatie
Over een periode van drie maanden wordt het deel tussen de Dr. Willem Dreeslaan en de Biezen ingericht als autoluw gebied. Niet alleen de bestrating wordt aangepast, ook de lantaarnpalen, het meubilair en het groen worden vernieuwd. Het ontwerp is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met een werkgroep bestaande uit bewoners, ondernemers en bezoekers van het centrumgebied. Naar verwachting zijn de werkzaamheden medio november 2014 klaar. 
Hieronder enkele impressie svan de oude en nieuwe Hoge Ham
r5f7ylc5n3hclu5pp9g1gxgjh
d1wnldquf92y2lbab596m7zfw
siayobo9yyedb1fhxd42be29y
tht9imbf8mnneqhnzio2tpq2k