Afscheid  pastor Tom van der Rijken

Foto:

Dit jaar bereikt Tom de pensioen gerechtige leeftijd en neemt hij afscheid als pastor en teamleider bij de parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart en de parochie Heilige Geest. De besturen van beide parochies nodigen alle inwoners van harte  uit voor de feestelijke eucharistieviering op zondag 6 juli om 10.30 uur  in de Sint Laurentiuskerk  in Dongen. Na afloop van de viering is er in de kerk de gelegenheid  om Tom te danken en geluk te wensen voor de toekomst. 

Tom van der Rijken werd geboren op 6 augustus 1949 in Waspik. Na de lagere school ging hij naar het klein-seminarie van het bisdom Den Bosch en deed daar eindexamen Gymnasium A. Daarna ging hij theologie studeren in Nijmegen, aanvankelijk nog met het idee priester te worden. Maar een celibatair leven trok hem niet. Hij leerde Corry kennen, zijn latere vrouw met wie hij in 1973 trouwde. Samen  kregen ze 4 kinderen en intussen ook alweer 4 kleinkinderen.
In 1977 werd Tom van der Rijken door bisschop Ernst aangesteld als pastor in Dongen. In 1978 behaalde hij zijn doctoraalexamen pastoraal theologie aan de katholieke Theologische Faculteit in Tilburg waarna van der Rijken in 1988  teamleider werd van het pastorale team. In 2005 ontving hij zijn pastorale opdracht voor de Parochie Heilige Geest. Naast het teamleiderschap waren zijn aandachtsvelden in de parochie: kerkopbouw en diaconie.
In een eerdere publicatie vatte van der Rijken zijn werkzaamheden als volgt samen :”heel mijn werkzame leven ben ik bezig met het zoeken naar wegen om de kerk in steeds wisselende omstandigheden kans van leven en overleven te bieden. Daarbij hoort ook, hoe pijnlijk ook, het sluiten van kerken en het afstoten van vertrouwde praktijken. Maar belangrijker vind ik het zoeken naar nieuwe activiteiten en andere vormen van kerk-zijn op de maat van deze tijd.”