Cambreur College op TV

Foto:

Hoe stimuleer je kinderen om afval te scheiden? Op het Cambreur College in Dongen hebben ze sinds een jaar een plastic inzamelautomaat. De leerlingen  leveren hun flesjes in en worden daarvoor beloond met geld voor het schoolfeest. Het programma Kassa toonde interesse voor dit initiatief en maakt hierover een korte reportage.

Oud-leerlingen Marieke en Ilse ergerden zich mateloos aan het vele zwerfaval dat hun medeleerlingen lieten slingeren. Met een aantal docenten en het enthousiaste hoofd facilitaire dienst Cor Willemse zochten ze naar een oplossing voor dit afvalprobleem. Ze ontdekten de statiegeldautomaat, maar dan speciaal bedoeld voor scholen. De leerlingen kunnen met deze automaat sparen met het ingezamelde afval voor hun schoolfeest.Dit initiatief viel op bij de makers van het tv programma Kassa die er een reportage aan wijdde
Toch is het lastig om de jongeren te blijven motiveren. Dat zien we ook op het Cambreur College. In het begin werden nog 2700 flesjes ingeleverd, nu zijn dat er nog maar 100 per maand. Marieke en Ilse hebben inmiddels de school verlaten. Ze zijn nog steeds blij dat het initiatief dat zij hebben genomen wordt gebruikt. Ze hebben hun oude school een stuk netter achtergelaten.