Zoektocht naar nieuwe burgemeester van start

Foto:

De zoektocht naar een burgemeester voor Dongen is dinsdag 10 juni 2014 officieel van start gegaan. Tijdens een ingelaste vergadering heeft de gemeenteraad de profielschets voor functie, in bijzijn van de Commissaris van de Koning, vastgesteld. De Commissaris van de Koning de heer Wim van de Donk woonde de vergadering bij en nam het eerste exemplaar van de profielschets in ontvangst uit handen van René Jansen, voorzitter van de vertrouwenscommissie. 

Vacant
De vertrouwenscommissie, die bestaat uit een vertegenwoordiger van elke raadsfractie, heeft zich na de installatie van de nieuwe gemeenteraad gebogen over een profielschets. Het burgemeestersambt is immers vacant. Sinds 2 september 2013 neemt de heer René van Diessen deze functie waar. 
Profielschets
In de profielschets met de titel ‘Dongen Zoekt!’ staat beschreven over welke competenties, vaardigheden en bestuursstijl de nieuwe burgemeester moet beschikken. De gemeenteraad vindt het belangrijk dat de nieuwe burgemeester past bij de Dongenaren en Dongen. Daarom wordt er in de profielschets, die de vorm van een brochure heeft, ook een beeld geschetst van de gemeente Dongen. 
Verbinder en netwerker
René Jansen, voorzitter van de vertrouwenscommissie, lichtte toe: ,,De gemeenteraad zoekt een burgemeester die zich thuis voelt in een gemeente die gekenmerkt wordt door saamhorigheid en een bruisend verenigings- en vrijwilligersleven. We zoeken een verbinder, iemand die de relatie tussen inwoners en gemeente kan verstevigen. Op bestuurlijk vlak hebben we de voorkeur voor een netwerker. Iemand die met partijen samenwerkt om als zelfstandige gemeente de toekomstige uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van de zorg, het hoofd te kunnen bieden.” 
donk2
´Niet zomaar een baan´
De heer Van de Donk complimenteerde de vertrouwenscommissie voor het werk. ,,U heeft voor een aansprekende profielschets gekozen. Deze vorm zal kandidaten zeker aanmoedigen om te solliciteren. Met de inhoud kan ik goed uit de voeten. Goed dat u onder andere de nadruk legt op de rol van verbinder. Dat zie ik nadrukkelijk als een taak van een burgemeester. Het is niet zomaar een baan, het is een manier van leven. Hoe dat leven in Dongen is, blijkt goed uit deze profielschets.”
Vertrouwenscommissie
Na afloop aan de openbare raadsvergadering voerde de heer Van de Donk in besloten sfeer nog een gesprek met de vertrouwenscommissie, die verantwoordelijk is voor het opstellen van de profielschets. De vertrouwenscommissie bestaat uit de raadsleden mevrouw Eline Van Boxtel-Pullens (PvdA), mevrouw Annemarie Heins-van Eenennaam (CDA), de heer Pieter Brooijmans (Dongense VVD), de heer René Jansen (Volks Partij Dongen) en de heer Martin Montens (Democratisch Podium). Vanuit het college is wethouder Piet Panis aan de commissie toegevoegd als adviseur. De heer Henk van Noort (gemeentesecretaris) en de heer Willem Vulto (raadsgriffier) ondersteunen de vertrouwenscommissie. 
Procedure en planning
Aan de benoeming van een burgemeester gaat een uitgebreide procedure vooraf, die wordt geleid door de Commissaris van de Koning. Benoeming gebeurt door de Kroon: de koning en de verantwoordelijke minister. In dit geval is dat de minister van Binnenlandse Zaken. Op 17 juni aanstaande zal de vacature voor de functie van burgemeester van Dongen worden gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant. Belangstellenden hebben tot 8 juli de tijd om te solliciteren. Een week na de sluitingstermijn zal de provincie bekendmaken hoeveel mensen hebben gesolliciteerd, inclusief kerngegevens als man/vrouw, politieke kleur en type ervaring. Daarna volgt een fase van screenen, gesprekken voeren en voordrachten doen. Gemiddeld genomen wordt een nieuwe burgemeester binnen zes maanden geïnstalleerd en door de Commissaris van de Koning beëdigd.
Foto’s: Gertjan Stads/Pix4Profs.