Breinbrekers+ op bezoek bij de burgemeester

Foto:

Na maanden van voorbereiding, waarin de kinderen van de Breinbrekers+, de plusgroep 8 van de J.J.Anspachschool, kennis maakten met het thema verkiezingen op gemeentelijk, landelijk en Europees niveau, was het zover.

Zij mochten op bezoek bij burgemeester van Driessen om hun zelfgekozen politieke standpunten aan te bieden, toe te lichten en te verdedigen. De Breinbrekers+ hebben één van hun verkiezingspunten, een hangplek voor jongeren boven de 10, uitgewerkt. Beide ideeën werden met enthousiasme en overredingskracht door de kinderen ter sprake gebracht. De twee, zeer uiteenlopende presentaties, spraken burgemeester van Driessen erg aan, waarna de kinderen door hem werden bevraagd over hun keuze van de gebruikte materialen. Ook de locatie waar de handplek gerealiseerd zou moeten, werd door de burgemeester met grote zorg bekeken. 
Als laatste kwam de plaatsing van twee voetbalgoaltjes naar voren. De kinderen wisten met zorg te vertellen welke goaltjes een verantwoorde keuze zouden zijn. Raadsgriffier W. Vulto heeft alle voorbereidende stukken van de kinderen in ontvangst genomen. Zo was de raadszaal van het gemeentehuis een ochtend de plaats waar politiek door en voor kinderen centraal stond. Met veel nieuwe informatie over de rechtsgang in Dongen vertrokken de kinderen weer terug naar school, met een missie. Hoe krijgen we de politieke partijen in Dongen zover dat er een bioscoop in Dongen gerealiseerd kan worden?